Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Szklarnie i ogród Zaplecza Hodowlanego WNBiW

Na terenie Zaplecza Hodowlanego  znajdują się 2 szklarnie o łącznej powierzchni 400 m2 oraz ogród na zewnątrz o powierzchni 1400 m2. W budynku mieści się sala seminaryjna i biuro oraz pomieszczenia socjalne.

Zgromadzone w szklarniach i ogrodzie kolekcje roślinne pełną głównie funkcje dydaktyczno-ekspozycyjne.

W szklarniach uprawiane są głównie gatunki stref klimatów międzyzwrotnikowych. Znajduje się tu około 3000 roślin reprezentujących 840 gatunków i odmian. Najliczniejszą grupę, w liczbie 312 gatunków, stanowią sukulenty. W ogrodzie na zewnątrz uprawianych jest około 300 gatunków roślin, głównie klimatu umiarkowanego. Są to gatunki polskiej flory i w większości obcego pochodzenia: azjatyckie, północnoamerykańskie i europejskie. Na poletkach prowadzone są uprawy roślin ozdobnych, leczniczych i użytkowych, a także uprawy roślin do celów badawczych. Na zewnątrz znajduje się również ogród skalny z gatunkami roślin górskich oraz zagrożonych wyginięciem.


W szklarniach i na terenie ogrodu  Zaplecza Hodowlanego prowadzono, w latach 2014-2019, uprawy doświadczalne do badań o następującej tematyce:

 1. Adaptacja do warunków uprawy polowej roślin zagrożonych wyginięciem (Carlina acaulis, Carlina onopordifolia, Cirsium pannonicum, Inula germanica, Senecio macrophyllus, Taraxacum pieninicum) uzyskanych na drodze klonalnego mnożenia w kulturze in vitro.
  Dr hab. Alina Trejgell, Katedra Fizjologi Roślin i Biotechnologii, Wydział BiOŚ.
 2. Identyfikacja bakterii i grzybów stymulujących wzrost rzepaku odmian jarych i ozimych.
  Dr hab. Grażyna Dąbrowska, Zakład Genetyki, Wydział BiOŚ.
 3. Selekcja bakterii zdolnych do wzrostu na podłożach zawierających tworzywa polimerowe uzyskiwane z surowców petrochemicznych.
  Dr hab. Grażyna Dąbrowska, Zakład Genetyki, Wydział BiOŚ.
  Mgr Katarzyna Janczak, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Toruniu.
 4. Analiza wzrostu bakterii glebowych na foliach PHB, PCL i PLA z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM, scanning electron microscopy).
  Dr hab. Grażyna Dąbrowska, Zakład Genetyki, Wydział BiOŚ.
  Mgr Katarzyna Janczak, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.
 5. Wykorzystanie mikroorganizmów do biodegradacji modyfikowanego tworzywa sztucznego. Grant indywidualny UMK.
  Mgr Katarzyna Janczak (doktorantka), dr hab. Grażyna Dąbrowska, Zakład Genetyki, Wydział BiOŚ.
 6. Udział mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji na stres roślin rosnących na glebach zasolonych i możliwości ich zastosowania w rolnictwie. Grant finansowany przez NCN i realizowany w latach: 2013-2016.
  Dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (prof. UMK), Zakład Mikrobiologii, Wydział BiOŚ.
 7. Boosting plant-Endophyte STability, compatibility  and Performance Across ScaleS  BestPass?HORIZON2020. Grant finansowany przez Komisję Europejską i realizowany w latach: 2015-2019.
  Dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (prof. UMK), Zakład Mikrobiologii, Wydział BiOŚ.
 8. Wpływ chemicznych i biologicznych czynników kondycjonowania nasion na kiełkowanie i wzrost rzepaku (Brassica napus L.). Grant indywidualny UMK.
  Dr Justyna Boniecka, Julia Berdychowska, dr hab. Grażyna Dąbrowska, Zakład Genetyki, Wydział BiOŚ.
 9. Wpływ zasolenia na bioróżnorodność symbiontów grzybowych olszy czarnej (Alnus glutinosa).
  Mgr Dominika Thiem (doktorantka), dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (prof. UMK), Zakład Mikrobiologii, Wydział BiOŚ.
 10. Weryfikacja występowania kalretikuliny w matriks zewnątrzkomórkowej wyspecjalizowanych komórek roślinnych.” Dr hab. Marta Lenartowska (prof. UMK),Anna Suwińska, Pracownia Izotopowa i Analizy instrumentalnej, WBiOŚ.
 11. Wpływ wybranych mikroorganizmów na odporność roślin na stres suszy.Dr hab. Maciej Walczak, Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii WBiOŚ.
 12.  Grzyby arboskularne jako wektory wirusa Y ziemniaka. Dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (prof. UMK), dr Edyta Deja-Sikora, mgr Edyta Rutkowska, Zakład Mikrobiologii, Wydział BiOŚ.