Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Tematy prac magisterskich i licencjackich na rok akademicki 2021/2022

studia I stopnia

  1. Wpływ hormonów tarczycy na odpowiedź sezonową ssaków (praca teoretyczna) (biologia, biologia sądowa, biotechnologia) – opiekun naukowy mgr Anna Przybylska-Piech (promotor dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK)
  2. Preferencja koloru środowiska u chomiczników dżungarskich prezentujących różną odpowiedź na krótki fotoperiod (praca praktyczna) (biologia, biologia sądowa, biotechnologia) – opiekun naukowy mgr Anna Przybylska-Piech (promotor dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK)
  3. Koszty produkcji toksyn zwierzęcych (praca teoretyczna) (biologia, biologia sądowa) – opiekun naukowy dr Krzysztof Kowalski (promotor dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK)

studia II stopnia

  1. Analiza zmian jakościowych i ilościowych toksyn w wydzielinie zausznych gruczołów jadowych ropuchy szarej (Bufo bufo L.) (praca praktyczna) (biologia) – opiekun naukowy dr Krzysztof Kowalski (promotor dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK)
  2. Pokarm uszatki (Asio otus) na wybranych stanowiskach w Północnej Polsce (praca praktyczna) (biologia) – opiekun naukowy dr Krzysztof Kasprzyk (promotor dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK)
  3. Produkcja i utrata ciepła u małych ptaków wróblowych/ Heat production and heat loss in small passerines (praca praktyczna) (biologia, global change biology) – promotor dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK
  4. Produkcja i utrata ciepła u nietoperzy/ Heat production and heat loss in bats (praca praktyczna) (biologia, global change biology) – promotor dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK
  5. Zasiedlenie skrzynek lęgowych w Borach Tucholskich/ Nest box use in Bory Tucholskie (praca praktyczna) (biologia, global change biology) – promotor dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK