Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Publikacje

                                                                                                                                           ENGLISH VERSION

Kasprzyk K., Podlas P. (2023) Skład pokarmu puszczyka Strix aluco w leśno-polnej mozaice krajobrazu. Kulon 28 (2023), 103-116, PL ISSN 1427-3098

Kaczmarski M., Kaczmarek J.M., Kowalski K., Borowski K., Kęsy J., Kloskowski J. (2023) Increasingly cautious sampling, not the black colouration of unpalatable prey, is used by fish in avoidance learning. Animal Cognition. https://doi.org/10.1007/s10071-023-01815-9

Kowalski K., Marciniak P., Rychlik L. (2023) Proteins from toad’s parotoid macroglands: Do they play a role in gland functioning and chemical defence? Frontiers in Zoology 20:21. https://doi.org/10.1186/s12983-023-00499-8

Kowalski K., Marciniak P., Rychlik L. (2022) A new, widespread venomous mammal species: hemolytic activity of Sorex araneus venom is similar to that of Neomys fodiens venom. Zool Lett 8(7)

Noakes Matthew J. ,  McKechnie Andrew E., and  Brigham R. Mark (2021) Interspecific Variation In Heat Tolerance and Evaporative Cooling Capacity Among Sympatric Temperate-latitude Bats. Canadian Journal of Zoology, v. 99 ,.6 pp. 480-488. doi: 10.1139/cjz-2020-0276

Kowalski, K., Rychlik L. (2021) Venom use in eulipotyphlans: an evolutionary and ecological approach. Toxins 13, 231, DOI: 10.3390/toxins13030231

Przybylska-Piech AS, Wojciechowski MS, Jefimow M (2021) Polymorphism of winter phenotype in Siberian hamster: consecutive litters do not differ in photoresponsiveness but prolonged acclimation to long photoperiod inhibits winter molt, Front Zool 18:11 doi:10.1186/s12983-021-00391-3

Rychlik, L., Eichert, U., Kowalski K. (2020) Diversity of small mammal assemblages in natural forests and other habitats of the Słowiński National Park, northern Poland – preliminary results. Nationalpark-Jahrbuch Unteres Odertal 2020(3), 66-71

Wojciechowski, M.S., Kowalczewska, A., Colominas-Ciuró, R., Jefimow, M. (2020) Phenotypic flexibility in heat production and heat loss in response to thermal and hydric acclimation in the zebra finch, a small arid-zone passerine. J Comp Physiol B DOI: 10.1007/s00360-020-01322-0

Kowalski, K., Marciniak, P., Rychlik L. (2020) Individual variation in cardiotoxicity of parotoid secretion of the common toad, Bufo bufo, depends on body size – first results, Zoology 142, 125822, DOI: 10.1016/j.zool.2020.125822

Jefimow, M., Przybylska-Piech, A.S., Wojciechowski, M.S. (2020) Predictive and reactive changes in antioxidant defence system in a heterothermic rodent. J Comp Physiol B (2020).

Przybylska, A. S., Wojciechowski, M. S., Jefimow, M. (2019). Physiological differences between winter phenotypes of Siberian hamsters do not correlate with their behaviour. Animal Behaviour 147, 105-114.

Przybylska, A. S., Wojciechowski, M. S., Jefimow, M. (2019). Photoresponsiveness affects life history traits but not oxidative status in a seasonal rodent. Front Zool 16, 11.

Boyles, J. G., Levesque, D. L., Nowack, J., Wojciechowski, M. S., Stawski, C., Fuller, A., Smit, B., Tattersall, G. J. (2019). An oversimplification of physiological principles leads to flawed macroecological analyses. In Ecology and Evolution,  9,  12020-12025.

Kowalski K., Marciniak P., Rosiński G., Rychlik L. 2018. Toxic activity and protein identification from the parotoid gland secretion of the common toad Bufo bufo. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 205: 43-52.

Kowalski K., Rychlik L. 2018. The role of venom in the hunting and hoarding of prey differing in body size by the Eurasian water shrew, Neomys fodiens. Journal of Mammalogy 99(2):351-362, doi: 10.1093/jmammal/gyy013

Kowalski K., Sawościanik O., Rychlik L. 2018. Do bufonids employ different anti- predator behaviors than ranids? Comparison among three European anurans. Copeia 106(1): 120-129. doi: 10.1643/CE-16-567

Iwińska K., Boratyński J. S., Mleczek T., Kasprzyk K., Dorociak K., Sachanowicz K. 2017. Nietoperze Pogórza Przemyskiego i terenów przyległych/Bats of the Przemyskie Foothills and adjacent areas. Chrońmy Przyr. Ojcz. 73 (6): 437–450.

Kowalski K., Marciniak P., Rosiński G., Rychlik L. 2017. Evaluation of the physiological activity of venom from the Eurasian water shrew Neomys fodiens. Frontiers in Zoology 14:46. doi: 10.1186/s12983-017-0230-0

Kowalski K., Sawościanik O. 2017. Reakcje obronne płazów bezogonowych (Defensive behaviours of anurans). Wszechświat 118(1-3): 54-62. 

Przybylska, A. S., Boratynski, J. S., Wojciechowski, M. S. and Jefimow, M. (2017). Specialist-generalist model of body temperature regulation can be applied at the intraspecific level. J Exp Biol 220, 2380-2386.

Boratyński, J. S., Jefimow, M., Wojciechowski, M. S. (2017). Individual Differences in the Phenotypic Flexibility of Basal Metabolic Rate in Siberian Hamsters Are Consistent on Short- and Long-Term Timescales. In Physiol Biochem Zool,  90,  139-152.

Boratyński, J. S., Jefimow, M., Wojciechowski, M. S. (2017). Melatonin attenuates phenotypic flexibility of energy metabolism in a photoresponsive mammal, the Siberian hamster. In J Exp Biol,  220,  3154-3161.

Kowalski K., Duk K. 2016. Kopalne ssaki jadowite z nadrzędu Eulipotyphla (The venomous extinct eulipotyphlans). KOSMOS 65(310): 93-102.

Boratyński, J. S., Jefimow, M., Wojciechowski, M. S. (2016). Phenotypic flexibility of energetics in acclimated Siberian hamsters has a narrower scope in winter than in summer. In J Comp Physiol B,  186,  387-402.

Deptuła M. Kasprzyk K. 2015. Zasoby Przyrodnicze i ich ochrona. Obwody łowieckie wraz z ważniejszymi gatunkami zwierząt łownych oraz ich pozyskaniem. 1 kompozycja mapowa (w:)  Kozieł Z., Sobiech M., Adamczyk A. (reds.)W: Atlas Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Kasprzyk K., Rutkowski L. 2015. Zespół  Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Pająkowski J. (red.).  Rozdział  6.7. Cytadela Grudziądz.  ss. 78-83.  Polskie Wydawnictwa Reklamowe.

Kasprzyk K. Szumańska I. 2015. Zasoby Przyrodnicze i ich ochrona. Ssaki – Mammalia Ryjówkokształtne – Sorcimorpha 3 – kompozycje mapowe,  Drapieżne Carnivora –  1 kompozycja mapowa, Nietoperze Chiroptera  –17 kompozycji mapowych,  Gryzonie Rodentia – 13 kompozycji mapowych,  Zasięgi występowania wybranych gatunków zwierząt – 1 kompozycja mapowa (w:) Kozieł Z., Sobiech M., Adamczyk A. (reds.) Atlas Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Kowalski K. 2015. Rola pcheł w przyrodzie i życiu człowieka. Wszechświat 116(7-9): 209-214. 

Kowalski K., Bogdziewicz M., Eichert U., Rychlik L. 2015. Sex differences in flea infections among rodent hosts: is there a male bias? Parasitology Research 114(1): 337-341. doi: 10.1007/s00436-014-4231-z

Boratyński, J. S., Willis, C. K., Jefimow, M., Wojciechowski, M. S. (2015). Huddling reduces evaporative water loss in torpid Natterer’s bats, Myotis nattereri. In Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol,  179,  125-132.

Herrera M, L. G., Cruz-Neto, A. P., Wojciechowski, M. S., Larrain, P., Pinshow, B., Korine, C. (2015). The relationships between food and energy intakes, salt content and sugar types in Egyptian fruit bats. In Mammalian Biology – Zeitschrift für Säugetierkunde,  80,  409-413.

Stawski, C., Koteja, P., Sadowska, E. T., Jefimow, M., Wojciechowski, M. S. (2015). Selection for high activity-related aerobic metabolism does not alter the capacity of non-shivering thermogenesis in bank voles. In Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology,  180,  51-56.

Kowalski K., Eichert U., Bogdziewicz M., Rychlik L. 2014. Differentiation of flea communities infesting small mammals across selected habitats of the Baltic coast, central lowlands, and southern mountains of Poland. Parasitology Research 113(5): 1725-1734. doi: 10.1007/s00436-014-3817-9

Kowalski K., Rychlik L. 2014. Jadowite ssaki (Venomous mammlas). KOSMOS 63(305): 643-655.

Jefimow, M., Ostrowski, M., Jakubowska, A., Wojciechowski, M. S. (2014). The Effects of Dietary Cholesterol on Metabolism and Daily Torpor Patterns in Siberian Hamsters. In Physiological and Biochemical Zoology,  87,  527-38.

Jefimow, M., Wojciechowski, M. S. (2014). Effect of dietary fatty acids on metabolic rate and nonshivering thermogenesis in golden hamsters. In J Exp Zool A Ecol Genet Physiol,  321,  98-107.

McCue, M. D., Voigt, C. C., Jefimow, M., Wojciechowski, M. S. (2014). Thermal acclimation and nutritional history affect the oxidation of different classes of exogenous nutrients in Siberian hamsters,Phodopus sungorus. In Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological Genetics and Physiology,  321,  503-514.

Wojciechowski, M. S., Yosef, R., Pinshow, B. (2014). Body composition of north and southbound migratory blackcaps is influenced by the lay-of-the-land ahead. In Journal of Avian Biology,  45,  264-272.

Lesiński G., Kasprzyk K., Gryz J. 2012 Bats taken by the tawny owl in relation to its roosting site. North-Western Journal of Zoology. 8 (2): 247-251

Boratyński, J. S., Rusiński, M., Kokurewicz, T., Bereszyński, A., Wojciechowski, M. S. (2012). Clustering behavior in wintering greater mouse-eared bats Myotis myotis — the effect of micro-environmental conditions. In Acta Chiropterologica,  14,  417-424.

Kasprzyk K., Stachowiak M. 2011. „Kościół w Śliwicach” PLH040034 (w:) Informacja o projektach planów ochronnych dla obszarów Natura 2000 opracowanych w 2011 roku w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko – pomorskiego i mazowieckiego” Infrastruktura i Środowisko. Biuletyn informacyjny. ss. 9-12. Bydgoszcz 2011.

Gutowski, J. P., Wojciechowski, M. S., Jefimow, M. (2011). Diet affects resting, but not basal metabolic rate of normothermic Siberian hamsters acclimated to winter. In Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol,  160,  516-23.

Jefimow, M., Głąbska, M., Wojciechowski, M. S. (2011). Social thermoregulation and torpor in the Siberian hamster. In J Exp Biol,  214,  1100-8.

Willis, C. K., Menzies, A. K., Boyles, J. G., Wojciechowski, M. S. (2011). Evaporative water loss is a plausible explanation for mortality of bats from white-nose syndrome. In Integr Comp Biol,  51,  364-73.

Wojciechowski, M. S., Humphries, M. M., Careau, V., Pinshow, B. (2011). Introduction to the symposium: environment, energetics, and fitness: a symposium honoring Donald W. Thomas. In Integr Comp Biol,  51,  333-6.

Wojciechowski, M. S., Jefimow, M., Pinshow, B. (2011). Heterothermy, and the energetic consequences of huddling in small migrating passerine birds. In Integrative and Comparative Biology,  51,  409-418.

Wojciechowski, M. S., Yosef, R. (2011). House martins respond to perceived danger. In Journal of Ethology,  29,  93-97.

 

2001-2010

1990-2000