Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

2001-2010

Przystalski A., Brauze T., Kasprzyk K. 2010. Vertebrate fauna of the Toruń Valley. Ecological Questions 13: 35 – 45.

Tracy, C. R., McWhorter, T. J., Wojciechowski, M. S., Pinshow, B., Karasov, W. H. (2010). Carbohydrate absorption by blackcap warblers (Sylvia atricapilla) changes during migratory refuelling stopovers. In Journal of Experimental Biology,  213,  380-385.

Kepel A. (red.), Ciechanowski M., Furmankiewicz J., Gottfried T., Gorawska M., Ignaczak M. , Jaros R., Jaśkiewicz M., Kasprzyk K., Kmiecik P., Kowalski M., Popczyk B., Szkudlarek R. ,Urban R., Wojtaszyn G., Wojtowicz B. 2009. Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (wersja II, grudzień 2009).

Wojciechowski, M. S., Pinshow, B. (2009). Heterothermy in small, migrating passerine birds during stopover: use of hypothermia at rest accelerates fuel accumulation. In Journal of Experimental Biology,  212,  3068-3075.

Bohatkiewicz (red.) 2008. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych (wersja 1.0 – 01. 2008 r.). Załącznik Nr 3. Zagadnienia ocen oddziaływania dróg krajowych na środowisko w odniesieniu do dziko żyjących zwierząt. (Kasprzyk K. współautor). Ekkom. Kraków

Kasprzyk K., 2008, Kolonia rozrodcza nocków dużych Myotis myotis w kościele w Śliwicach (Bory Tucholskie) proponowany Specjalny Obszar  Ochrony Siedlisk Natura 2000, Nietoperze, 9(2): 228-229.

Kasprzyk K., Leszczyński M. 2008. Nietoperze zimujące w Cytadeli w Grudziądzu (1996-2005). Nietoperze. 9(2): 133-142.

Kasprzyk K., Tomaszewski M. 2008. Nowe skrzynki z trocinobetonu dla nietoperzy. Nietoperze. 9(2): 143-152.

Stec I., Gomułka M., Leszczyński M., Kasprzyk K., 2008, Nietoperze zimujące na zamku w Kwidzynie, Nietoperze, 9 (1): 90-92.

Zapart A., Ciechanowski M., Kasprzyk K. 2008. Monitoring i problemy ochrony kolonii nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w Lubni na Pojezierzu Pomorskim. Nietoperze. 9(2): 107-119.

Tsurim, I., Sapir, N., Belmaker, J., Shanni, I., Izhaki, I., Wojciechowski, M. S., Karasov, W. H., Pinshow, B. (2008). Drinking water boosts food intake rate, body mass increase and fat accumulation in migratory blackcaps (Sylvia atricapilla). In Oecologia,  156,  21-30.

Stec, M. Gomułka, K. Kasprzyk 2007. Zimowiska nietoperzy w Prabutach. Nietoperze 8(1-2): 66.

Tracy, C. R., McWhorter, T. J., Korine, C., Wojciechowski, M. S., Pinshow, B., Karasov, W. H. (2007). Absorption of sugars in the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus): a paradox explained. In J Exp Biol,  210,  1726-34.

Wojciechowski, M. S., Jefimow, M., Tęgowska, E. (2007). Environmental conditions, rather than season, determine torpor use and temperature selection in large mouse-eared bats (Myotis myotis). In Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol,  147,  828-40.

Marom, S., Korine, C., Wojciechowski, M. S., Tracy, C. R., Pinshow, B. (2006). Energy metabolism and evaporative water loss in the European free-tailed bat and Hemprich’s long-eared bat (Microchiroptera): species sympatric in the Negev Desert. In Physiol Biochem Zool,  79,  944-56.

Wojciechowski, M. S., Jefimow, M. (2006). Is torpor only an advantage? Effect of thermal environment on torpor use in the Siberian hamsters (Phodopus sungorus). In Journal of Physiology and Pharmacology,  57(Supp 8).

Boratyński Z., Kasprzyk K. 2005. Does urban structure explain shifts in the food niche of the Eurasian Kestrel (Falco tinnunculus)? Buteo 14: 11-17.

Jaroszewska M., Wilczyńska B., Kozłowska K., Nikonowicz R., Kasprzyk K. 2005. Porównanie budowy języka wybranych gatunków nietoperzy: Myotis brandtii, Myotis daubentonii i Barbastella barbastellus. Zmiany w populacji ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska, Zespół Metod i Organizacji Hodowli Zwierząt Gospodarskich i Wolnożyjących,  Kraków, ss. 155-163.

Ruczyński I., Ruczyńska I., Kasprzyk K. 2005. Winter mortality rates of bats inhabiting man-made shelters (northern Poland) Acta Theriologica 50 (2): 161–166.

Wilczyńska, B., Jaroszewska, M., Kozłowska, K., Sadowska A., Kasprzyk, K., 2005: Budowa morfologiczna i anatomiczna języka dwóch gatunków nietoperzy: Karlika większego (Pipistrellus nathusii) i nocka Natterera (Myotis nattereri). Zmiany w populacji ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska, Zespół Metod i Organizacji Hodowli Zwierząt Gospodarskich i Wolnożyjących,  Kraków, ss. 164-172.

Zatorska-Sadurska J., Cyzman W., Kasprzyk K. 2005. Biologiczne podstawy oceny wpływu przedsięwzięć na obszary Natura 2000. Problemy ocen środowiskowych. 2(29): 47-55.

Jefimow, M., Wojciechowski, M. S., Tegowska, E. (2005). Reversal of photoschedule in spring does not prevent photorefractoriness in Siberian hamsters. In J Exp Zool A Comp Exp Biol,  303,  976-86.

Jefimow, M., Wojciechowski, M. S., Tegowska, E. (2005). Effects of prolonged acclimation to intermediate photoperiod and photo-schedule reversal in photosensitive golden hamsters. In J Exp Zool A Comp Exp Biol,  303,  987-97.

Kasprzyk K., Kitowski I., Czochra K. Krawczyk R. 2004. Bats in the diet of owls from the southern part of the Lublin region (SE Poland). Myotis 41-42: 75-80.

Jefimow, M., Wojciechowski, M., Masuda, A., Oishi, T. (2004). Correlation between torpor frequency and capacity for non-shivering thermogenesis in the Siberian hamster (Phodopus sungorus). In Journal of Thermal Biology,  29,  641-647.

Jefimow, M., Wojciechowski, M., Tegowska, E. (2004). Seasonal changes in the thermoregulation of laboratory golden hamsters during acclimation to seminatural outdoor conditions. In Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol,  139,  379-388.

Jefimow, M., Wojciechowski, M., Tegowska, E. (2004). Seasonal and daily changes in the capacity for nonshivering thermogenesis in the golden hamsters housed under semi-natural conditions. In Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol,  137,  297-309.

Kasprzyk K., Tomaszewski M., Piwowarski T., Półchłopek P. 2003. Nowe zimowiska nietoperzy na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego. Nietoperze IV,1:83-92.

Kasprzyk K. 2003. Pierwsze w Polsce stwierdzenie rozrodu borowiaczka Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) w budynku. Nietoperze 4 (2):167-170.

Fuszara, E., Fuszara, M., Wojciechowski, M. (2003). Wintering of the Barbastelle, Barbastella barbastellus, in fortifications of the Masurian Lake District (Poland). In Nyctalus,  8,  536-540.

Jefimow, M., Wojciechowski, M., Tęgowska, E. (2003). Daily variations in the influence of noradrenaline on preferred ambient temperature of the Siberian hamster. In Comparative Biochemistry and Physiology – Part A: Molecular & Integrative Physiology,  134,  717-726.

Ciechanowski M., Koziróg L., Duriasz J., Przesmycka A., Świątkowska A., Kisicka J., Kasprzyk K. 2002.  Bat fauna of the Iława Lakeland Landscape Park (northern Poland). Myotis 40: 33-45

François – Krassowska A., Kasprzyk K. 2002a. Wzrost i rozwój kijanek Rana epeirotica (Schneider) w związku z rozmiarami tarczycy. W Biologia Płazów i gadów. Zamachowski W. (red.), s.23-29. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

François – Krassowska A., Kasprzyk K.  2002b. Wzrost i rozwój kijanek Rana lessonae (Camerano 1882) i Rana ridibunda (Pallas 1771) w związku z rozmiarami tarczycy. Biologia Płazów i gadów. Zamachowski W. (red.), s. 30-34. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Kasprzyk K., Ruczyńska I., Wojciechowski M. 2002. Zimowy spis nietoperzy na Pojezierzu Pomorskim w latach 1996-1999. Nietoperze  III, 1:39-52.

Kasprzyk K., Tomaszewski M. 2002. Pułapki antropogeniczne – jako zagrożenie lokalnej herpetofauny i źródło informacji o niej. Biologia Płazów i gadów. Zamachowski W. (red.), s. 49-52. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Przystalski A., Kasprzyk K. 2002. Kręgowce Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Tucholski Park Krajobrazowy – stan poznania. Ławrynowicz M. & B. Rózga (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego s. 509-525.

Wojciechowski, M., Neubauer, G. (2002). Zimowanie nietoperzy na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego w latach 1998 – 1999. In Nietoperze,  3,  33-37.

Kasprzyk K. 2001. Bogactwo faunistyczne, jako potencjał przyrodniczy obszarów chronionych. W: Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu przestrzeni obszarów chronionych. Drozdowski A. (red.). Kowal s. 68-74.

Kasprzyk K. 2001. O potrzebie aktywnej ochrony płomykówki Tyto alba guttata. Informator Przyrodniczy LOP. Nr 11. s.4-8.

Kasprzyk K., Modrzejewska M. 2001. Ochrona nietoperzy w Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym.  s. 36. Kowal 2001.

Kasprzyk K., Ruczyński I. 2001. The structure of bat communities roosting in two pine monocultures in Poland. Folia Zoologica 50(2): 107-116

Wojciechowski, M. (2001). Odrętwienie jako sposób na życie. O strategiach adaptacyjnych nietoperzy owadożernych. In Kosmos,  50,  101-112.