Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Dla studentów

       Materiały:

 1. Boratyński J., Kasprzyk K., Owieśny M., Górski D., (2013), Observation of the wintering of the pond bat Myotis dasycneme (BOIE, 1825) in Citadel of Grudziądz, Parki narodowe. Rezerwaty przyrody 32 (2): 85-87
 2. Piotr Sewerniak i inni, (2019), Problemy ochrony przyrody poligonu oraz wskazówki działań ochronnych [Threats and recommendations for nature protection in the Toruń military area], Przyroda poligonu toruńskiego: Stan badań i problemy ochrony; Sewerniak P., Holc J. (red.), Wydawnictwo Naukowe UMK
 3. 12.Oglnacharakterystykassakw1 (1,24 MB)     

 

                                                                                                                    ENGLISH VERSION

Zajęcia prowadzone przez naszych pracowników w roku akademickim 2020/2021:

 

Semestr zimowy 2023/24

 • Biologia S1
  • III rok
   • Biologia wybranych grup zwierząt 2600-BO-BWGBIOL-3-S1
   • Embriologia i histologia zwierząt 2600-BO-EHZBIOL-3-S1
 • Biologia S2
  • I rok
   • Scientific publishing and successful grant application (2600-SPBIOL-1-S2)
  • II rok
   • Ekologia ewolucyjna (2600-EEWBIOL-2-S2)
 • Biologia sądowa
  • I rok
   • Morfologiczna identyfikacja zwierząt (2600-MIZSA-1-S1)
  • II rok
   • Anatomia i histologia człowieka (2600-AHCSA-2-S1)
 • Sport i Wellness
  • I rok
   • Histologia układu ruchu i organów metabolicznie aktywnych (2600-SIW-HUR-1-S1)
  • II rok
   • Biologia ruchu (2600-SIW-BR-2-S1)
 • Global Change
  • I rok
   • Animal and plant ecophysiology (2600-APE-GC-1-S2)
   • Thesis Lab (2600-TL3-GC-2-S2)
 • Academia Copernicana
   • Successful grant application (7405-AC-SGA-1)
 • Pracownia dyplomowa
 • Pracownia specjalizacyjna
 • Seminarium
 • Szkolenie dla  osób  uczestniczących i wykonujących prace z wykorzystaniem zwierząt oraz dla osób sprawujących  opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi – biologia, biotechnologia, ochrona środowiska I st. II r. (2600-KBIOL-ZW-SX)

 

Semestr letni 2023/24

 • Biologia S1
  • I rok
   • Identyfikacja kręgowców w terenie (2600-IKBIOL-1-S1)
   • Zoologia porównawcza kręgowców (2600-ZPKBIOL-1-S1)
  • II rok
   • Metoda naukowa (2600-MNBIOL-2-S1)
  • III rok
   • Ekologia behawioralna (2600-BS-EBBIOL-3-S1)
   • Fizjologia ekologiczna (2600-BS-FEBIOL-3-S1)
 • Biologia sądowa
  • I rok
   • Identyfikacja gatunków zwierząt chronionych (2600-IZSA-1-S1)
  • II rok
   • Identyfikacja i biologia gatunków zwierząt inwazyjnych (2600-MDW-2B-IZI)
 • Weterynaria 
  • I rok
   • Histologia i embriologia – część I (7100-HST1-1-SJ)
   • Ochrona środowiska (7100-OS-1-SJ)
  • I i II rok
   • Relacje człowiek zwierzę (7100-F-RCZ-2-SJ)
 • Global Change
  • I rok
   • Applied Ecophysiology (2600-AE-GC-1-S2)
 • Pracownia dyplomowa
 • Pracownia specjalizacyjna
 • Seminarium
 • Organizacja i finansowanie badań (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dyscyplina naukowa: biologia)