Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Studenckie Koło Naukowe Tetrapoda

Kim jesteśmy ?

Jesteśmy grupą studentów, którą łączy pasja do zwierząt i przyrody. Właśnie dlatego naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu zoologii i ekologii kręgowców. Oprócz spotkań na uczelni organizujemy i angażujemy się w wiele akcji poza murami naszego Uniwersytetu. Głównym kierunkiem naszych wyjazdów terenowych są Bory Tucholskie, czyli miejsce, w którym znajduje się Stacja Terenowa WNBiW. Główną zaletą tego miejsca jest to, że każdy z nas, mimo różnych zainteresowań, może zgłębiać swoją pasję. Różnorodność fauny i flory w Borach Tucholskich pozwala spełniać się każdemu przyrodnikowi, niezależnie czy jego pasją są rośliny, ssaki, ptaki, gady czy płazy. Dzięki temu uczymy się wzajemnie i doświadczamy nowych obserwacji przyrodniczych, które są bezcenne dla przyszłej pracy biologa.

 

Czym już możemy się pochwalić ?

Członkowie Naszego Koła wraz z Pracownikami Zakładu Zoologii i Ekologii Kręgowców powiesili ponad 100 budek lęgowych dla ptaków oraz ponad 50 skrzynek dla nietoperzy na terenie Stacji Terenowej. Dzięki temu wyjazdy do Sobin stały się naszą rutyną, ponieważ prace przy budkach i skrzynkach odbywają się niemal przez cały rok. Co więcej, dają możliwość realizacji długoterminowych projektów badawczych.

Braliśmy udział w czynnej ochronie płazów na terenie Osady Leśnej na Barbarce. Budowaliśmy płotki naprowadzające i wkopywaliśmy wiadra (pułapki herpetologiczne) w celu ograniczenia śmiertelności płazów na drogach podczas ich migracji z lasu do zbiornika wodnego na czas rozrodu.

Zrealizowaliśmy grant badawczy przyznany naszemu Kołu Naukowemu. Celem projektu była ocena składu gatunkowego ptaków, nietoperzy i małych ssaków na terenie Stacji Terenowej w Borach Tucholskich.

Zimą zorganizowaliśmy obrączkowanie ptaków przy karmniku w Parku Bydgoskim. Zaobrączkowaliśmy ponad 300 osobników należących do 11 gatunków ptaków. Przy okazji zobaczyliśmy na czym polega praca obrączkarza, dlaczego i w jakim celu obrączkujemy ptaki oraz nauczyliśmy się jak i kiedy powinniśmy dokarmiać ptaki. W czasie ferii zimowych Studenci naszego Koła wzięli również udział w obrączkowaniu ptaków oraz edukacji dzieci w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu.

Członkowie naszego Koła wzięli udział również w obrączkowaniu ptaków oraz edukacji dzieci w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu w czasie ferii zimowych.

Galeria zdjęć:

Tetrapoda Tetrapoda Tetrapoda Tetrapoda Tetrapoda Tetrapoda Tetrapoda Tetrapoda