Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

LabTutor

Zaawansowany system edukacyjny Lab Tutor składający się z elementów rejestrujących różne funkcje układu nerwowego, układu oddechowego, układu krążenia, mięśni, umożliwiający komputerową analizę funkcji fizjologicznych za pomocą laptopów będących częścią systemu. Laboratoryjne oprogramowanie do nauczania obejmuje akwizycję danych (gromadzenie realnych danych fizjologicznych i eksperymentowanie przy użyciu panelu LabTutor), instrukcje eksperymentu (z podstawowymi informacjami i przewodnikiem konfiguracji) i broszurę raportu (protokoły eksperymentów dla studentów) w jednym interfejsie oprogramowania. Umożliwia m.in. rejestrację i analizę EKG, ciśnienia tętniczego i tętna, funkcji układu oddechowego w spoczynku i wysiłku fizycznym, funkcji mięśni w spoczynku i zmęczeniu, EEG i innych funkcji neurofizjologicznych (odruchy, elektrookulografia, neurofeedback, wykrywacz kłamstw) i inne.