Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

FIZJOLOGIA I TOKSYKOLOGIA

Wykład – prowadzący: dr hab. Małgorzata Jefimow, prof.UMK

wtorek 9:45-11:15; s. III

 

Ćwiczenia – prowadzący: dr Przemysław Grodzicki, dr Hanna Kletkiewicz, dr Justyna Maliszewska

piątek 8:00-10:15, 10:30-12:45, 13:00-15:15, 15:30-17:45, 18:00-20:15 oraz środa 16:45-19:00; sala B15

 

Podstawowy zakres materiału –  zakres materiału do samodzielnego przygotowania  na dane ćwiczenia,  znajomość którego wymagana będzie podczas sprawdzianów wejściowych i kolokwiów (podane numery stron dotyczą danego wyd. podręcznika i mogą różnić się w zależności od roku  publikacji, proszę zawsze sprawdzić zakres obowiązującego materiału).

  1. Traczyk „Fizjologia człowieka w zarysie” (wydanie VI 1997).
  2. Tafil-Klawe, J. Klawe „Wykłady z fizjologii człowieka” (wydanie I 2017)
  3. Konopacki, T. Kowalczyk, R. Bocian „Podstawy fizjologii zwierząt. Zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia w wirtualnym laboratorium” (wydanie I 2017)
  4. Seńczuk „Toksykologia współczesna” (wydanie I 2005)
  5. Tęgowska, A. Wosińska „Skrypt do ćwiczeń z toksykologii i ekotoksykologii dla studentów ochrony środowiska” (wydanie I, 2013)
  6. Święcka, Z. Bargiel „Instrukcje do ćwiczeń z fizjologii zwierząt” (wydanie I 1997, wydanie II 2000)

 

 

Data Tematy i podstawowy zakres materiału
8. 10. 2021 Potencjały  (PG)

E. Święcka – Tematy 1-9 (str. 11-26)

J. Konopacki – Rozdział 1 „Wprowadzenie do fizjologii tkanki nerwowej” (str. 15-34), „Geneza potencjału spoczynkowego” (str. 35-39), „Geneza potencjału czynnościowego” (str. 40-51)

15. 10. 2021 Czucie i zmysły (JM)

J. Konopacki – Rozdział 4 „Ogólne właściwości układów sensorycznych” (str. 129-138) , „Czucie somatyczne” (str. 139-144), „Fizjologia zmysłu wzroku” (str. 145-159), „Fizjologia zmysłu słuchu i równowagi” (str. 160-170)

M . Tafil-Klawe – „Narządy zmysłów” (zmysł smaku i zmysł węchu” (str. 247-251)

22. 10. 2021 Układ hormonalny (PG)

W. Traczyk – Rozdział 4 „Kontrola środowiska wewnętrznego” (podrozdział „Czynność gruczołów dokrewnych”, str. 225–242 oraz 261–263)

05. 11. 2021 Oddychanie (HK)

W. Traczyk – Rozdział 6 „Oddychanie” (bez „Oddychania wewnętrznego”) (396-422)

19. 11. 2021 KOLOKWIUM I  (HK)
26. 11. 2021 Czynność serca (HK)

W. Traczyk – Rozdział 2 „Czynność komórek nerwowych i mięśniowych” (podrozdział „Mięsień sercowy”, str. 110–114) ;

J. Konopacki – Rozdział 11 „Automatyzm serca” (str. 287-296), „Autonomiczna regulacja pracy serca” (str. 300-304), „Elektrokardiografia” (str. 305-310)

03. 12. 2021 Układ krążenia (JM)
W. Traczyk – Rozdział 5 „Krążenie” (podrozdziały: „Krążenie duże”, str. 360–368  i „Ośrodki kontrolujące krążenie krwi”, str. 375–389)
10. 12. 2021 Toksyczność glikozydów nasercowych (JM)

W. Seńczuk – Rozdział 22.3.3. „Glikozydy” (str. 803-806)

17. 12. 2021 Alkohol jako ksenobiotyk (JM)

W. Seńczuk – Rozdział 20.7.1. „Alkohol etylowy jako najczęściej notowany ksenobiotyk w kazuistyce zatruć śmiertelnych w medycynie sądowej” (str. 748-760)

07. 01. 2022 Aktywność acetylocholinoesterazy jako marker zatruć pestycydami (JM)

W. Seńczuk – Rozdział 14.5.1.1. „Insektycydy fosforoorganiczne” (str. 549-564)

14. 01. 2022 KOLOKWIUM II (HK)