Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO

Wykład – prowadzący: dr hab. Małgorzata Jefimow, prof.UMK
piątek 8:30-10:15; s. I

Ćwiczenia – prowadzący: dr hab. Małgorzata Jefimow, prof.UMK, dr Przemysław Grodzicki
czwartek 8:00-11:00, 11:00-14:00, 14:00-17:00, 17:00-20:00; sala B15

Podręczniki:

Jan Górski – Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych. PZWL 2006

Jan Górski – Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. PZWL 2019

Oba niezbędne podręczniki są również dostępne w formie elektronicznej w Bibliotece UMK (wymagane zalogowanie z konta studenta).

 

Data Tematy i podstawowy zakres materiału
07. 10. 2021 Zajęcia organizacyjne – wprowadzenie do LabTutora, omówienie regulaminu zajęć (MJ)
14. 10. 2021 Funkcjonowanie mięśni szkieletowych (PG)
Jan Górski – Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego: Rozdział 1, podrozdział: ”Czynność układu nerwowego w procesie treningu” oraz Rozdział 2 „Układ mięśniowy” (bez receptorów mięśniowych i tkanki mięśniowej gładkiej).

Jan Górski – Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego: Rozdział 1, podrozdział 1.1 „Narząd ruchu”.

Mięsnie 

21. 10. 2021 Wpływ wysiłku fizycznego na pracę układu oddechowego i krążenia (MJ)
Jan Górski – Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego: Rozdział 3, podrozdziały: ”Podstawy elektrokardiografii” oraz „Czynność układu krążenia podczas wysiłku”. Rozdział 4 (bez genezy rytmu oddechowego).

Jan Górski – Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego: Rozdział 1, podrozdział 1.7 „Wpływ wysiłku na układ krążenia”, 1.8 „Wpływ treningu na układ krążenia” i 1.9. „Wpływ wysiłku na układ oddechowy”.

Oddychanie w wysilku 
Układ krążenia w wysiłku 

28. 10. 2021 Metabolizm w czasie wysiłku (MJ)
Jan Górski – Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego: Rozdział 1.2 „Wykorzystanie tlenu przez ustrój ludzki”; Rozdział 6 „Wysiłek fizyczny w różnych temperaturach otoczenia”

Wydatki energetyczne a wysiłek fizyczny 

04. 11. 2021 KOLOKWIUM (MJ) – w razie konieczności termin kolokwium poprawkowego zostanie ustalony w późniejszym terminie.