Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

FIZJOLOGIA ZWIERZĄT

Wykład – prowadzący: dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK

poniedziałek 8:15-9:45; s. II

 

Ćwiczenia – prowadzący: dr Przemysław Grodzicki, dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK, dr Hanna Kletkiewicz, dr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK

poniedziałek 10:45-13:00 i 13:15-15:30; sala B15

 

Podstawowy zakres materiału – zakres materiału do samodzielnego przygotowania  na dane ćwiczenia,  znajomość którego wymagana będzie podczas sprawdzianów wejściowych.

  1. Traczyk „Fizjologia człowieka w zarysie” (wydanie VI 1997)
  2. Tafil-Klawe, J. Klawe „Wykłady z fizjologii człowieka” (wydanie I 2017)
  3. Konopacki, T. Kowalczyk, R. Bocian „Podstawy fizjologii zwierząt. Zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia w wirtualnym laboratorium” (wydanie I 2017)
  4. Święcka, Z. Bargiel „Instrukcje do ćwiczeń z fizjologii zwierząt” (wydanie I 1997, wydanie II 2000)

Podane numery stron odnoszą się do danego wydania podręcznika i mogą różnić się w zależności od roku  publikacji. Proszę zawsze sprawdzić zakres obowiązującego materiału.

 

Data Tematy i podstawowy zakres materiału
11. 10. 2021 Potencjały (AN)

E. Święcka – Tematy 1-9 (str. 11-26)
W. TraczykRozdział 2 „Czynność komórek nerwowych i mięśniowych” (bez mięśni), str. 59–81 oraz 82–89

18. 10. 2021 Czucie (AN)

E. Święcka – Tematy 22-24 (str. 42-45)

J. Konopacki  – Rozdział 4 „Ogólne właściwości układów sensorycznych” (str. 129-138) , „Czucie somatyczne” (str. 139-144)

M.Tafil-Klawe „Narządy zmysłów” (zmysł smaku i zmysł węchu) (str. 247-251)

25. 10. 2021 Zmysły (PG)

E. Święcka – Tematy 26-34 (str. 46-54)
J. Konopacki – Rozdział 4 „Fizjologia zmysłu wzroku” (str. 145-149) (fizjologia widzenia) i (151-157) (akomodacja); „Fizjologia zmysłu słuchu” , str. 160-165; „Fizjologia zmysłu równowagi” (str. 166-169)

08. 11. 2021 KOLOKWIUM I (MJ)
15. 11. 2021 Mięśnie (PG)
W. TraczykRozdział 2 „Czynność komórek nerwowych i mięśniowych” (bez neuronów) (podrozdziały: „Mięśnie poprzecznie prążkowane”, str. 89–100; „Synapsa nerwowo-mięśniowa”, str. 102–105)Mięsnie 
22. 11. 2021 Odruchy (HK)

E. Święcka – Tematy 17-20 (str. 37-42)
W. Traczyk – Rozdział 3 „Czucie i ruch” (podrozdziały: „Odruchy”, (str. 121-129)

J. Konopacki – Rozdział 5 „Odruchy bezwarunkowe” (str. 175-183) oraz „Odruchy warunkowe” (str. 184-192)

29. 11. 2021 Hormony (MJ)

W. TraczykRozdział 4 „Kontrola środowiska wewnętrznego” (podrozdział „Czynność gruczołów dokrewnych”, str. 225–242 oraz 261–263)

6. 12. 2021 Oddychanie (MJ)

W. TraczykRozdział 6 „Oddychanie” (bez „Oddychania wewnętrznego”) (396-422)

13. 12. 2021 KOLOKWIUM II (MJ)
20. 12. 2021 Fizjologia pracy serca (HK)

W. Traczyk – Rozdział 2 „Czynność komórek nerwowych i mięśniowych” (podrozdział „Mięsień sercowy”, str. 110–114)
J. Konopacki – Rozdział 11 „Automatyzm serca” (str. 287-296), „Autonomiczna regulacja pracy serca” (str. 300-304), „Elektrokardiografia” (str. 305-310)

3. 01. 2022 Regulacja krążenia krwi (HK)
W. Traczyk – Rozdział 5 „Krążenie” (podrozdziały: „Krążenie duże”, str. 360–368  i „Ośrodki kontrolujące krążenie krwi”, str. 375–389)
10. 01. 2022 Wydalanie (PG)

J. Konopacki – Rozdział 15 „Układ wydalniczy” (str. 403-425)

17. 01. 2022 Trawienie (HK)

E. Święcka – Tematy 49-52 (str. 75-80)

J. Konopacki – Rozdział 15 „Układ pokarmowy” (str. 379-401)

24. 01. 2022 KOLOKWIUM III (MJ)