Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

PATOFIZJOLOGIA Z ELEMENTAMI TOKSYKOLOGII

Prowadzący:
dr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK; dr Justyna Maliszewska; dr Przemysław Grodzicki

środa 11:30 do 13:45;
sala C122 wg poniższego harmonogramu;

zaliczenie w formie pisemnego kolokwium; na ocenę końcową składają się ocena z prezentacji oraz ocena z kolokwium.

 

 

 

Data Prowadzący Tematy
06.10.2021 dr J. Maliszewska Wstęp do toksykologii. Obliczanie dawki LD50.
13.10.2021 dr J. Maliszewska Toksyczność glikozydów nasercowych.
20.10.2021 dr J. Maliszewska Alkohol jako ksenobiotyk.
27.10.2021 dr J. Maliszewska Aktywność acetylocholinoesterazy jako marker zatruć pestycydami.
03.11.2021 dr hab. A Nowakowska, prof UMK Wstęp do patofizjologii.
17.11.2021 dr P. Grodzicki Patofizjologia słuchu.
24.11.2021 dr hab. A Nowakowska, prof UMK Zespół metaboliczny.
01.12.2021 dr hab. A Nowakowska, prof UMK POCHP.
08.12.2021 dr P. Grodzicki Fizjologia i patofizjologia płodności.
15.12.2021 dr hab. A Nowakowska, prof UMK Prezentacje studentów, konwersatorium.
data do ustalenia dr hab. A Nowakowska, prof UMK Zaliczenie