Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

PODSTAWY ANATOMII I FIZJOLOGII CZŁOWIEKA

WYKŁADY (zdalnie)
prowadzący: prof. dr hab. Justyna Rogalska
wtorek (9:45-11:15) według harmonogramu:

 1. 23.02.2021
 2. 02.03.2021
 3. 09.03.2021
 4. 16.03.2021
 5. 23.03.2021
 6. 30.03.2021
 7. 13.04.2021
 8. 20.04.2021
 9. 27.04.2021
 10. Zaliczenie termin do uzgodnienia

ĆWICZENIA

prowadzący: dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK, dr Przemysław Grodzicki, dr Hanna Kletkiewicz, dr Justyna Maliszewska
poniedziałek (8:00-10:15; 10:15-12:30; 12:45-15:00; 15:00-17:15)

 Podstawowy zakres materiału – zakres materiału do samodzielnego przygotowania na dane ćwiczenia

 1. Traczyk „Fizjologia człowieka w zarysie” (wydanie VI 1997)
 2. Tafil-Klawe, J. Klawe „Wykłady z fizjologii człowieka” (wydanie I 2017)
 3. Konopacki, T. Kowalczyk, R. Bocian „Podstawy fizjologii zwierząt. Zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia w wirtualnym laboratorium” (wydanie I 2017)

Podane numery stron odnoszą się do danego wydania podręcznika i mogą różnić się w zależności od roku publikacji. Proszę zawsze sprawdzić zakres obowiązującego materiału.

Data Tematy i podstawowy zakres materiału
1. 03. 2021 Potencjały (HK)
W. TraczykRozdział 2 „Czynność komórek nerwowych i mięśniowych” (bez mięśni), str. 59–81 oraz str. 82–89
8. 03. 2021 Czucie (HK)
J. Konopacki  – Rozdział 4 „Ogólne właściwości układów sensorycznych” (str. 129-138) , „Czucie somatyczne” (str. 139-144)
M.Tafil-Klawe „Narządy zmysłów” (zmysł smaku i zmysł węchu) (str. 247-251)
15. 03. 2021 Zmysły (HK)
J. Konopacki – Rozdział 4 „Fizjologia zmysłu wzroku” (str. 145-149) (fizjologia widzenia) i (151-157) (akomodacja); „Fizjologia zmysłu słuchu” , str. 160-165; „Fizjologia zmysłu równowagi” (str. 166-169)
22. 03. 2021 Odruchy (JM)
W. Traczyk – Rozdział 3 „Czucie i ruch” (podrozdziały: „Odruchy”, (str. 121-129)
J. Konopacki – Rozdział 5 „Odruchy bezwarunkowe” (str. 175-183) oraz „Odruchy warunkowe” (str. 184-192)
29. 03. 2021 KOLOKWIUM I (HK)
12. 04. 2021 Oddychanie (MJ)
W. TraczykRozdział 6 „Oddychanie” (bez „Oddychania wewnętrznego”) (str. 396-422)
19. 04. 2021 Hormony (MJ)
W. TraczykRozdział 4 „Kontrola środowiska wewnętrznego” (podrozdział „Czynność gruczołów dokrewnych”, str. 225–242 oraz str. 261–263)
26. 04. 2021 Fizjologia pracy serca  (HK)
W. Traczyk – Rozdział 2 „Czynność komórek nerwowych i mięśniowych” (podrozdział „Mięsień sercowy”, str. 110–114)
J. Konopacki – Rozdział 11 „Automatyzm serca” (str. 287-296), „Autonomiczna regulacja pracy serca” (str. 300-304), „Elektrokardiografia” (str. 305-310)
10. 05. 2021 Regulacja krążenia krwi (JM)
W. Traczyk – Rozdział 5 „Krążenie” (podrozdziały: „Krążenie duże”, str. 360–368  i „Ośrodki kontrolujące krążenie krwi”, str. 375–389)
17. 05. 2021 KOLOKWIUM II (MJ)
24. 05. 2021  Mięśnie (PG)
W. TraczykRozdział 2 „Czynność komórek nerwowych i mięśniowych” (bez neuronów) (podrozdziały: „Mięśnie poprzecznie prążkowane”, str. 89–100; „Synapsa nerwowo-mięśniowa”, str. 102–105
31. 05. 2021 Trawienie (PG)
J. Konopacki – Rozdział 15 „Układ pokarmowy” (str. 379-401)
7. 06. 2021 Wydalanie (PG)
J. Konopacki – Rozdział 15 „Układ wydalniczy” (str. 403-425)
14. 06. 2021 KOLOKWIUM III (MJ)