Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

PODSTAWY ANATOMII I FIZJOLOGII CZŁOWIEKA

WYKŁADY – prowadzący: prof. dr hab. Justyna Rogalska – odbywają się w środy w godz. 15:00-16:30 w sali wykładowej nr 288 (budynek A) według poniższego harmonogramu:

1. 25. 02. 2022
2. 02. 03. 2022
3. 09. 03. 2022
4. 16. 03. 2022
5. 23. 03. 2022
6. 30. 03. 2022
7. 06. 04. 2022
8. 13. 04. 2022
9. 20. 04. 2022
10. zaliczenie

 

ĆWICZENIA – prowadzący: dr hab. Małgorzata Jefimow, prof.UMK, dr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK, dr Przemysław Grodzicki, dr Hanna Kletkiewicz, dr Justyna Maliszewska –  odbywają się w poniedziałki (8:00-10:15, 10:15-12:30, 12:30-14:45)  w sali B15 (budynek B).

 Podstawowy zakres materiału – zakres materiału do samodzielnego przygotowania  na dane ćwiczenia,  znajomość którego wymagana będzie podczas sprawdzianów wejściowych.

  1. Traczyk „Fizjologia człowieka w zarysie” (wydanie VI 1997)
  2. Tafil-Klawe, J. Klawe „Wykłady z fizjologii człowieka” (wydanie I 2017)
  3. Konopacki, T. Kowalczyk, R. Bocian „Podstawy fizjologii zwierząt. Zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia w wirtualnym laboratorium” (wydanie I 2017)
  4. Święcka, Z. Bargiel „Instrukcje do ćwiczeń z fizjologii zwierząt” (wydanie I 1997, wydanie II 2000)

Podane numery stron odnoszą się do danego wydania podręcznika i mogą różnić się w zależności od roku  publikacji. Proszę zawsze sprawdzić zakres obowiązującego materiału.

Data Tematy i podstawowy zakres materiału
28.02.2022 Potencjały (HK)

E. Święcka – Tematy 1-9 (str. 11-26)
W. TraczykRozdział 2 „Czynność komórek nerwowych i mięśniowych” (bez mięśni), str. 59–81 oraz 82–89

07. 03. 2022 Czucie (HK)

E. Święcka – Tematy 22-24 (str. 42-45)
J. Konopacki  – Rozdział 4 „Ogólne właściwości układów sensorycznych” (str. 129-138) , „Czucie somatyczne” (str. 139-144)
M.Tafil-Klawe „Narządy zmysłów” (zmysł smaku i zmysł węchu) (str. 247-251)

14. 03. 2022 Zmysły (JM)

E. Święcka – Tematy 26-34 (str. 46-54)
J. Konopacki – Rozdział 4 „Fizjologia zmysłu wzroku” (str. 145-149) (fizjologia widzenia) i (151-157) (akomodacja); „Fizjologia zmysłu słuchu” , str. 160-165; „Fizjologia zmysłu równowagi” (str. 166-169)

21. 03. 2022 Odruchy (HK)

E. Święcka – Tematy 17-20 (str. 37-42)
W. Traczyk – Rozdział 3 „Czucie i ruch” (podrozdziały: „Odruchy”, (str. 121-129)
J. Konopacki – Rozdział 5 „Odruchy bezwarunkowe” (str. 175-183) oraz „Odruchy warunkowe” (str. 184-192)

28. 03. 2022 KOLOKWIUM I (HK)
04. 04. 2022 Regulacja krążenia krwi (JM)
W. Traczyk – Rozdział 5 „Krążenie” (podrozdziały: „Krążenie duże”, str. 360–368  i „Ośrodki kontrolujące krążenie krwi”, str. 375–389)
11. 04. 2022 Fizjologia pracy serca (AN)

W. Traczyk – Rozdział 2 „Czynność komórek nerwowych i mięśniowych” (podrozdział „Mięsień sercowy”, str. 110–114)
J. Konopacki – Rozdział 11 „Automatyzm serca” (str. 287-296), „Autonomiczna regulacja pracy serca” (str. 300-304), „Elektrokardiografia” (str. 305-310)

25. 04. 2022 Oddychanie (MJ)

W. TraczykRozdział 6 „Oddychanie” (bez „Oddychania wewnętrznego”) (396-422)

09. 05. 2022 Hormony (MJ)

W. TraczykRozdział 4 „Kontrola środowiska wewnętrznego” (podrozdział „Czynność gruczołów dokrewnych”, str. 225–242 oraz 261–263)

16. 05. 2022 KOLOKWIUM II (MJ)
23. 05. 2022  Mięśnie (PG)

W. TraczykRozdział 2 „Czynność komórek nerwowych i mięśniowych” (bez neuronów) (podrozdziały: „Mięśnie poprzecznie prążkowane”, str. 89–100; „Synapsa nerwowo-mięśniowa”, str. 102–105

30. 05. 2022 Trawienie (PG)

E. Święcka – Tematy 49-52 (str. 75-80)
J. Konopacki – Rozdział 15 „Układ pokarmowy” (str. 379-401)

06. 06. 2022 Wydalanie (PG)

J. Konopacki – Rozdział 15 „Układ wydalniczy” (str. 403-425)

13. 06. 2022 KOLOKWIUM III (PG)