Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Tematy prac magisterskich i licencjackich

Tematy prac licencjackich realizowanych w 2021/2022

dr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK

  • Starzenie się a wydolność fizyczna człowieka
  • Aktywność fizyczna a zdrowie psychiczne
  • Stres oksydacyjny a starzenie się organizmu

dr Joanna Wyszkowska

  • Zastosowanie pola elektromagnetycznego w wspomaganiu terapii przeciwdrobnoustrojowej
  • Wykorzystywaniu pola elektromagnetycznego w terapii medycznej i kosmetologii

 

Tematy prac magisterskich realizowanych w 2021/2022

prof. dr hab. Maria Stankiewicz

  • Zmiany neurodegeneracyjne u karaczana amerykańskiego.
  • Czy stres modyfikuje wrażliwość owadów na insektycydy?