Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Tematy prac magisterskich i licencjackich

Tematy realizowanych prac licencjackich w 2020/2021

prof. dr hab. Maria Stankiewicz

 • Olejki eteryczne jako bioinsektycydy

dr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK

 • Jak dieta wpływa na zdrowie człowieka?
 • Suplementy diety, moda czy konieczność?
 • Wpływ masażu na organizm człowieka
 • Masaż w kosmetologii i profilaktyce chorób
 • Witamina D – wskazania, działanie

dr Przemysław Grodzicki

 • Czy i dlaczego pszczoły giną? – przegląd aktualnej wiedzy na temat zagrożeń dotyczących fizjologii i behawioru owadów zapylających

Tematy realizowanych prac magisterskich w 2020/2021

prof. dr hab. Maria Stankiewicz

 • Zmiany neurodegeneracyjne u karaczana amerykańskiego.
 • Czy stres modyfikuje wrażliwość owadów na insektycydy?

dr Przemysław Grodzicki

 • Zawartość glikogenu w organizmie A. mellifera jako kryterium zdolności do zimowania – analiza porównawcza podgatunków hodowanych w Polsce
 • Wpływ spożywanego pokarmu cukrowego na behawior termoregulacyjny i aktywność ruchową A. mellifera – dieta zawierająca inwerty skrobiowe