Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Granty

 • Grant OPUS; 2018-2021
  Kierownik: dr hab. Justyna Rogalska, prof. UMK – Zakład Fizjologii Zwierząt
  Nowe spojrzenie na wpływ pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości (50 Hz) na reakcje stresowe i plastyczność mózgową – efekt hormezy
 • Grant PRELUDIUM; 2018-2021
  Kierownik: mgr Anna Przybylska – Zakład Fizjologii Zwierząt
  Polimorfizm fenotypu zimowego w populacji heterotermicznego gryzonia
 • Grant SONATA; 2017-2019
  Kierownik: dr Justyna Maliszewska – Zakład Fizjologii Zwierząt
  Percepcja temperatur otoczenia przez karaczana amerykańskiego – rola receptorów TRP
 • Grant PRELUDIUM; 2017-2018
  Kierownik: dr Hanna Kletkiewicz – Zakład Fizjologii Zwierząt
  Wpływ temperatury ciała w trakcie niedotlenienia okołoporodowego na zmiany poziomu neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) – nowe podejście do neuroprotekcji
 • Grant The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Invitational Fellowships for Research in Japan; 2016-2017
  Kierownik: dr Joanna Wyszkowska – Zakład Biofizyki
  The effect of an electromagnetic field on the neuronal mechanism of insect adaptive behaviour.
 • Grant NCN PRELUDIUM, 2015-2018
  Kierownik: mgr Milena Jankowska, Zakład Biofizyki
  Składniki olejków  eterycznych czynnikiem podnoszącym efektywność działania insektycydów z grupy karbaminianów
 • Grant NCN OPUS, 2014-2017
  Kierownik: dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK – Zakład Fizjologii Zwierząt
  Heterotermia: łącząc fizjologię, ekologię i behawior
 • Grant NCN PRELUDIUM, 2014-2017
  Kierwonik: mgr Jan Boratyński – Zakład Fizjologii Zwierząt
  Czy wewnątrzosobnicze zmiany temperatury ciała małych ssaków homeotermicznych są korzystne i odziedziczalne?
 • Grant “Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” w ramach Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr projektu POKL.04.01.01.-00-081/10); 2013 –2014
  Kierownik: dr Joanna Wyszkowska – Zakład Biofizyki
  The comprehensive evaluation of the influence of exposure to low-frequency EMF on the behaviour, physiology and stress protein levels of desert locusts.
 • Grant NCN OPUS, 2012-2015
  Kierownik: dr hab. Justyna Rogalska – Zakład Fizjologii Zwierząt
  Optymalny poziom chłodzenia i zapobiegania mózgowej hipotermii, jako potencjalna terapia niedotlenienia okołoporodowego
 • Grant MNiSW, 2010-2012
  Kierownik: dr hab. Michał Wojciechowski – Zakład Fizjologii Zwierząt
  Temperatura ciała i fakultatywna termogeneza bezdrżeniowa nornic rudych selekcjonowanych w kierunku wysokiej wydolności tlenowej
 • Grant MNiSW, 2010-2014
  Kierownik: dr hab. Anna Nowakowska – Zakład Fizjologii Zwierząt
  Obrona antyoksydacyjna dwóch podgatunków ślimaków lądowych Helix pomatia i Helix aspersa: stan sterowany endogennie, czy bierna reakcja na warunki środowiska