Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Joanna Wyszkowska

Joanna WyszkowskaADIUNKT

godziny konsultacji: Wtorek, 10:30- 12:00, Czwartek, 13:00-14:30.

pok. C. 20
tel. 56-611-42-96
e-mail: joanna.wyszkowska@umk.pl
Researchgate
Google Scholar
ORCID: 0000-0003-1376-5160


Tematyka badawcza:

 • Wpływ ekspozycji w polu magnetycznym i elektromagnetycznym niskiej częstotliwości na organizmy, w szczególności na: funkcjonowanie układu nerwowego zwierząt, tempo metabolizmu i przeobrażenia u owadów, zmiany wrażliwości owadów na substancje neurotoksyczne.
 • Wpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na procesy wzrostu i rozwoju roślin.
 • Ocena parametrów pola w środowisku i miejscu pracy.
 • Wpływ pola elektromagnetycznego na aktywność nerwowo-mięśniową pracowników służb państwowych używających doręczne i przenośne środki łączności bezprzewodowej.
 • Wykorzystanie technik elektrofizjologicznych w badaniach bioelektromagnetycznych.
 • Detektory cząstek naładowanych w terapii hadronowej oraz w badaniu promieniowania kosmicznego w otoczeniu satelity.
 • Wykorzystanie tomografii optycznej w badaniu zmian aktywności komórek. nerwowych wywołanych ekspozycją w polu elektromagnetycznym.

 Zainteresowania naukowe:

 • Zastosowanie elektromagnetyzmu w medycynie i biologii
 • Fizyczne podstawy diagnostyki medycznej i terapii.
 • Skutki awarii elektrowni jądrowych w Czarnobylu i Fukushimie

Współpraca:

 • Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
 • Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej
 • Katedra Mechatroniki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej
 • Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University, Sapporo (Japonia)
 • Centre for Biological Sciences, University of Southampton (Wielka Brytania)
 • Advacam (Czechy)
 • Nuclear Physics Institute, Department of Radiation Dosimetry, Czech Academy of Sciences (Czechy)