Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

dr Milena Jankowska

ADIUNKT

pok. C. 21
tel. 56-611-47-55
e-mail: mjank@umk.pl;
Researchgate
ORCID: 0000-0001-9772-5064


Tematyka badawcza:

  • Czynność bioelektryczna owadzich komórek pobudliwych
  • Mechanizmy działania substancji neurotoksycznych (naturalnych i syntetycznych) na układ nerwowy owadów
  • Interakcje między substancjami neurotoksycznymi
  • Działanie czynników stresowych na szlaki sygnalizacji w układzie nerwowym: owady i ssaki
  • Wpływ pola elektromagnetycznego na behawior oraz funkcjonowanie układu nerwowego owadów i ssaków