Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

dr Przemysław Grodzicki

ADIUNKT

godziny konsultacji: poniedziałek 09:00-11:00

pok. C. 14
tel: 56-611-31-94,
e-mail: grodzick@umk.pl
Researchgate
Google Scholar
ORCID: 0000-0002-8397-8711


Tematyka badawcza:

  • Elektrofizjologia mięśni lotu karaczana amerykańskiego Periplaneta americana i pszczoły miodnej Apis mellifera,
  • Egzogenne i endogenne czynniki modulujące behawior termoregulacyjny owadów (pszczoły miodnej, karaczana amerykańskiego, much z rodziny Plujkowatych Calliphora vomitoria i Protophormia terraenovae oraz mącznika młynarka Tenebrio monitor)
  • Zależność pomiędzy społecznym a termoregulacyjnym behawiorem pszczoły miodnej
  • Wpływ środków ochrony roślin (PPP) na przeżywalność i procesy fizjologiczne pszczoły miodnej
  • Przenoszenie substancji czynnych środków ochrony roślin z upraw do uli pszczelich, rozprowadzanie aktywnych składników PPP wewnątrz uli
  • Poszukiwanie substancji wabiących (atraktantów) do użycia w pułapkach na inwazyjne ślimaki Arion lusitanicus.

Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju:

  • dr hab. Bartosz Piechowicz, Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski