Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

prof. dr hab. Justyna Rogalska

Kierownik Katedry

PROFESOR

godziny konsultacji: poniedziałek 13:00-14:30

pok. C.123
tel. 56-611-26-31
e-mail: rogal@umk.pl
Researchgate
Google Scholar


Tematyka badawcza:

  • Wpływ temperatury ciała podczas symulowanej neonatalnej asfiksji na następcze zmiany poziomu stresu oksydacyjnego i obrony antyoksydacyjnej w mózgu noworodków szczura oraz rola deferoksaminy w blokowaniu rozwoju stresu oksydacyjnego po anoksji i nasilaniu ekspresji HIF-1?;
  • Długoterminowe zmiany reakcji stresowych u szczura jako efekt ekspozycji na pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości.

Współpraca z ośrodkami naukowymi za granicą:

  • Prof. Viera Danielisova, Institute of Neurobiology,Slovak Academy of Sciences in Košice, Slovak Republic,
  • Prof. Jonathan R. Seckl, Endocrinology Unit, Centre for Cardiovascular Science, The Queen’s Medical Research in Edinburgh, University of Edinburgf, UK,

Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju:

  • prof. dr hab. Alina Woźniak i dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, UMK
  • dr hab. Marek Wieczorek, prof. UŁ, Katedra Neurobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki