Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

mgr Angelika Klimek

DOKTORANTKA

pok.  C. 113
e-mail: klimek@doktorant.umk.pl

Researchgate
Google Scholar


Tematyka badawcza:

  • Wpływ pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości na mózg.