Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

prof. dr hab. Michał Caputa

PROF. EMERYTOWANY

pok. C. 109
tel: 56-611-43-83
e-mail: caputa@umk.pl
Researchgate
Google Scholar


Tematyka badawcza:

Fizjologia integracyjna, a w szczególności badania nad współdziałaniem układu termoregulacji z innymi układami regulacyjnymi w obronie przed niedotlenieniem, infekcjami i zmęczeniem wysiłkowym; mechanizmy regulacji temperatury mózgu w obronie przed przegrzaniem oraz mechanizmy odrętwienia zimowego u bezkręgowców.