Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Granty

Dr Joanna Wyszkowska  

The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Invitation Fellowships for Research in Japan grant na  10 miesięczny staż odbywany w Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University, Sapporo, Japan
Mgr Milena Jankowska

Grant NCN PRELUDIUM, 2015 -2018

Składniki olejków  eterycznych czynnikiem podnoszącym efektywność działania insektycydów z grupy karbaminianów