Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownie

Pracownia elektrofizjologiczna

Badania prowadzone są na układzie nerwowym  karaczana amerykańskiego (Periplaneta americana) – modelowym organizmie  w badaniach neurobiologicznych.

Stosowane techniki

  • podwójnej przegrody olejowej na izolowanym aksonie olbrzymim ? do rejestracji wywołanych potencjałów czynnościowych oraz transbłonowych prądów jonowych: sodowego i potasowego;
  • pojedynczej przegrody olejowej ? do rejestracji postsynaptycznych potencjałów pobudzających w synapsie cholinergicznej w ostatnim zwoju odwłokowym łańcuszka nerwowego owada;
  • mikroelektrod wewnątrzkomórkowych ? do rejestracji  aktywności spontanicznej neurosekrecyjnych neuronów DUM (dorsal unapired median) z ostatniego zwoju odwłokowego;
  • elektrod zewnątrzkomórkowych ? rejestracja  złożonej  aktywności bioelektrycznej na poszczególnych poziomach łańcuszka nerwowego karaczana

Badania prowadzone są w zakresie toksykologii i toksynologii.

Pracownia bioelektromagnetyczna

Badania prowadzone są w zakresie wpływu pola elektromagnetycznego bardzo  niskich częstotliwości (EMF, B= 0,1 ? 8 mT,  50 Hz) oraz stałego pola magnetycznego (Bmax= 140 mT) na organizmy żywe.

Pracownia wyposażona jest w

  • zestawy do  ekspozycji małych zwierząt, owadów i preparatów neuronalnych w EMF;
  • mierniki do pomiaru wielkości EMF
  • zestaw mikroelektrodowy do rejestracji czynności neuronalnej w czasie ekspozycji w EMF
  • zestaw do rejestracji aktywności motorycznej małych zwierząt: owadów, myszy