Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Współpraca

Międzynarodowa

  • Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University, Sapporo (Japonia) – dr J. Wyszkowska
  • Centre for Biological Sciences, University of Southampton (Wielka Brytania)- dr J. Wyszkowska
  • Laboratoire Récepteurs et Canaux Ioniques Membranaires Universite d`Angers, France ?prof. M. Stankiewicz, mgr M. Janowska
  • Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil  ?prof. M. Stankiewicz

Krajowa

  • Zespół Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych Wojskowgo Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego ? dr J. Wyszkowska
  • Pracowni Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej ? dr J. Wyszkowska
  • Zakład Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK oraz Katedra Neurofizjologii Uniwersytetu Łódzkiego ? dr J. Wyszkowska, prof. M.Stankiewicz