Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Immunologii

Tematyka badawcza Katedry Immunologii obejmuje doświadczenia związane z mechanizmami immunomodulacji, tj. procesami stymulacji lub hamowania aktywności składowych układu immunologicznego. Problem immunomodulacji wpisuje się w dynamicznie rozwijającą się dziedzinę kliniki, jaką stanowi immunoterapia.

Prowadzone badania dotyczą immunomodulacyjnych i przeciwnowotworowych właściwościach naturalnego pochodzenia modyfikatorów odpowiedzi biologicznej, takich jak polisacharydopeptydy z grzyba Coriolus versicolor, ekstrakty z jemioły. Ponadto badany jest wpływ hipertermii na funkcjonowanie składowych układu immunologicznego. Prace badawcze Katedry skupiają się m.in. na poznaniu molekularnego mechanizmu indukowanej cytotoksyczności wyżej wymienionych ekstraktów względem komórek nowotworowych oraz ich wpływu na funkcjonowanie komórek immunokompetentnych w przebiegu procesu zapalnego.

Wykonywane są również doświadczenia związane z molekularnymi aspektami gorączki oraz immunomodulującymi właściwościami hipertermii ogólnoustrojowej (ang. Whole Body Hyperthermia, WBH).

Inny obszar badań Katedry Immunologii dotyczy biointegralności nanomateriałów, które mają potencjalne zastosowanie w chirurgii szczękowo-twarzowej oraz kardiologii.