Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia Katedry

W 2004 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika za sprawą profesora Wiesława Kozaka powstał Zakład Immunologii. Dzięki grantowi reintegracyjnemu Unii Europejskiej, przyznawanemu za wybitne osiągnięcia naukowe, udało się profesorowi stworzyć laboratorium zajmujące się gorączką. Profesor Kozak, po wielu latach badań nad mechanizmami gorączki i procesami immunologicznymi w instytutach naukowych w kraju i w USA, przyniósł do Zakładu Immunologii nie tylko wiedzę, ale również międzynarodowe doświadczenie. Warto zaznaczyć, że pełnił rolę konsultanta dla rządu Peru prowadząc badania gorączki u Indian żyjących w Andach. 

W skład pierwszego zespołu utworzonego przez prof. Kozaka weszli dr Sylwia Wrotek oraz dwaj doktoranci mgr Piotr Waszak i mgr Konrad Walentynowicz. W kolejnych latach do grona doktorantów dołączyli mgr Piotr Terlecki, mgr Tomasz Jędrzejewski, mgr Małgorzata Pawlikowska, mgr Jakub Piotrowski i mgr Ewa Potera. Sprawny przebieg prac badawczych ułatwiali pracownicy inżynieryjno-techniczni tj. mgr Anna Karczewska, mgr Jakub Piotrowski i mgr Magdalena Wolska.  

Wszyscy doktoranci obronili swoje prace doktorskie wnosząc swój wkład w rozumienie mechanizmów związanych z procesami zapalnymi. Dr Tomasz Jędrzejewski oraz dr Małgorzata Pawlikowska zostali zatrudnieni na stanowiskach dydaktyczno – naukowych zaś dr Jakub Piotrowski na stanowisku inżynieryjno – naukowym. 

Po przejściu profesora Kozaka na emeryturę, w 2019 roku dr hab. Sylwia Wrotek przejęła kierownictwo nad zespołem i doprowadziła do utworzenia Katedry Immunologii. W zespole pojawiły się nowi pracownicy, jak dr hab. Krzysztof Domagalski (wcześniej pracownik ICNT, Toruń) oraz dr inż. Justyna Sobocińska z Instytutu Nenckiego w Warszawie. Do zespołu dołączyła także dwójka doktorantów realizujących program studiów doktorskich w ramach Academia Copernicana Interdisciplinary Doctoral School tj. mgr inż. Henryk Mikołaj Kozłowski i mgr Konkonika Roy. 

W 2020 r. pracownicy katedry zostali członkami tzw. Emerging field w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej. Uzyskiwane przez pracowników katedry finansowanie badań z NCN oraz z IDUB umożliwiło kontynuowanie badań związanych ze stanem zapalnym. W 2023 roku swoją pracę doktorską obronił mgr inż. Mikołaj Kozłowski. Na stanowisku adiunkta zatrudniona została dr inż. Paulina Spisz, która wcześniej pracowała na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto wspierająca od lat w ramach części swojego etatu mgr Magdalena Wolska dołączyła do grona pracowników w pełnym wymiarze.  

Ostatnie lata to czas nagród, zarówno za osiągnięcia naukowe, jak i za wysoką jakość edukacji.