Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia Katedry

W 2004 roku na bazie istniejącej od kilku lat pracowni powołano Zakład Immunologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kierownictwo nad zakładem objął profesor Wiesław Kozak, który kilkanaście lat spędził w instytutach naukowych USA, badając mechanizmy gorączki oraz procesy immunologiczne jej towarzyszące. Był między innymi konsultantem zapraszanym przez rząd Peru, gdzie uczestniczył w badaniach nad gorączką u Indian żyjących w Andach. W 2004 roku Unia Europejska przyznała profesorowi Wiesławowi Kozakowi grant reintegracyjny na zorganizowanie laboratorium w Europie. W tym samym roku w Pracowni Immunologii na stanowisku asystenta zatrudniona została dr Sylwia Wrotek. Dzięki temu, że władze wydziału BINOZ przekazały pomieszczenia po Centrum Molekularnym, możliwe stało się rozwinięcie działalności naukowej. Swoje prace doktorskie początkowo prowadzili mgr Piotr Waszak i mgr Konrad Walentynowicz. Następnie do grona doktorantów dołączyli mgr Piotr Terlecki, mgr Tomasz Jędrzejewski, mgr Małgorzata Pawlikowska, mgr Jakub Piotrowski i mgr Ewa Potera. Sprawny przebieg prac badawczych ułatwiali pracownicy inżynieryjno-techniczni tj. mgr Anna Karczewska, mgr Jakub Piotrowski i mgr Magdalena Wolska. Wszyscy doktoranci obronili swoje prace doktorskie wnosząc swój wkład w rozumienie mechanizmów związanych z procesami zapalnymi.

W    styczniu 2019r. dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK przejęła kierownictwo nad Zakładem Immunologii. Jej starania doprowadziły do utworzenia Katedry Immunologii. Doszło do zmian składu osobowego zespołu. Na stanowisku profesor uczelni zatrudniony został dr hab. Krzysztof Domagalski, na etacie adiunkta dr inż. Justyna Sobocińska, a na etacie inżynieryjno-technicznym inż. Bartosz Maciejewski. Do zespołu dołączyła także dwójka doktorantów realizujących program studiów doktorskich w ramach Academia Copernicana Interdisciplinary Doctoral School tj. mgr inż. Henryk Mikołaj Kozłowski i mgr Konkonika Roy.

W 2020r. pracownicy katedry zostali członkami tzw. Emering field w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej. Uzyskiwane przez pracowników katedry finansowanie badań z NCN oraz z IDUB umożliwiło kontynowanie badań związanych ze stanem zapalnym. W ostatni czasie wyróżniająca się działalność naukowa jak i dydaktyczna katedry została kilkukrotnie  nagrodzona.