Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik Katedry

dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK
(profesor uniwersytetu)
tel. (56) 611-49-48
e-mail: wrotek@umk.pl
Researchgate
Google Scholar

konsultacje : poniedziałek godz. 9.00 – 11.00
pokój C30