Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zespołu

Przedmioty obligatoryjne realizowane na kierunku Biologia

II rok, studia Io

Biologia komórki (wykład + ćwiczenia)

I rok , studia IIo

 • Techniki mikroskopowe w histologii i embriologii człowieka (wykład + ćwiczenia) ? specjalność Biologia medyczna
 • Biologia molekularna komórki (wykład + ćwiczenia) ? specjalność Biologia ogólna i molekularna

Przedmioty obligatoryjne realizowane na kierunku Biologia Sądowa

II rok, studia Io

 • Biologia komórki (wykład + ćwiczenia)

Przedmioty obligatoryjne realizowane na kierunku Biotechnologia

I rok, studia Io

 • Biologia komórki (wykład + ćwiczenia)
 • Podstawy cytofizjologii (wykład + ćwiczenia)

I rok, studia IIo

 • Analiza molekularna i ultrastrukturalna komórki (wykład + ćwiczenia)

Przedmioty specjalizacyjne dla licencjatów i magistrantów Zakładu:

III rok, studia Io

 • Seminarium dla licencjatów z kierunku Biologia, Biologia sądowa  i Biotechnologia
 • Pracownia dyplomowa

I i II rok studiów IIo oraz I-IV IIIo

 • Seminarium dla magistrantów i doktorantów z kierunku Biologia i Biotechnologia
 • Pracownia magisterska i doktorancka

Zajęcia do wyboru dla kierunku Biologia w ramach kursów i przedmiotów do wyboru:

Kurs 5 (studia Io) ? Metody badań w biologii

 • Praktikum technik mikroskopowych – ćwiczenia laboratoryjne

 

Przedmioty do wyboru (studia IIo)

 • Cytogenetyka ? ćwiczenia laboratoryjne

Zajęcia do wyboru dla kierunku Biotechnologia w ramach kursów do wyboru:

Kurs 5 (studia Io) ? Techniki mikroskopowe stosowane w biotechnologii.

 • Techniki wizualizacji struktury i funkcji komórki
 • Cytogenetyka

Przedmioty obligatoryjne realizowane na Wydziale Chemii

I rok, studia Io

 • Biologia komórki dla kierunku Chemia medyczna (wykład + ćwiczenia)