Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Granty

 1. Grant NCN SONATA 11 (2018-2022)

  Udział ciał Cajala w jądrowej retencji i potranskrypcyjnych modyfikacjach mRNA u roślin.

  Kierownik: dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau

 2. Grant NCN OPUS 11 (2017-2021)

  Funkcje ciał Cajala w posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów w komórkach roślin w warunkach fizjologicznych i stresu abiotycznego.

  Kierownik: dr hab. Janusz Niedojadło

 3. Grant NCN PRELUDIUM 10 nr 2015/19/N/NZ3/02410 (2016 – 2018)
  Potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów związana z retencją transkryptów na terenie jądra komórkowego.
  Kierownik: mgr Magda Rudzka; opiekun naukowy: dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK
 4. Grant NCN PRELUDIUM 8 nr 2014/15/N/NZ3/04525  (2015 – 2017)
  Udział cytoplazmatycznych ciał bogatych w białka Sm w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów u roślin.
  Kierownik: mgr Malwina Hyjek; opiekun naukowy : dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK
 5. Grant NCN nr 2012/07/B/NZ9/01801 (2013 – 2016)
  Udział mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji na stres roślin rosnących na glebach zasolonych i możliwości ich zastosowania w rolnictwie.
  Wykonawca: dr Katarzyna Niedojadło
 6. Grant NCN nr 2011/03/D/NZ3/00603 (2012 – 2016)
  Analiza ekspresji i dystrybucji mikro RNA w komórkach męskiego i żeńskiego gametofitu przed i po zapłodnieniu u roślin okrytozalążkowych.
  Kierownik: dr Katarzyna Niedojadło
 7. Grant NCN nr N N303 799640 (2011 – 2015)
  Ciała cytoplazmatyczne w komórkowym cyklu snRNP u roślin.
  Kierownik: dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK
 8. Grant NCN nr N N303 801940 (2012 – 2016)
  Modyfikacje budowy ściany komórkowej w odpowiedzi na ołów oraz przyczyny ich powstawania.
  Wykonawca: dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK
 9. Grant NCN nr N N310729740 (2011 – 2014)
  Indukcja embriogenezy somatycznej u chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemumx grandiflorum Ramat./Kitam./) grupy odmianowej Lady oraz ocena stabilności roślin otrzymanych z zarodków somatycznych.
  Wykonawca: dr Janusz Niedojadło
 10. Grant MNiSW nr N N303 300437 (2009 – 2012)
  Ultrastrukturalna identyfikacja miejsc pozająderkowej transkrypcji w jądrach komórkowych u roślin.
  Kierownik: dr Janusz Niedojadło
 11. Grant MNiSW nr N N309 007437 (2009 – 2012) Biologia, anatomia funkcjonalna oraz ksylogeneza korzeni chłonnych i pionierskich topoli.
  Wykonawca: dr Dariusz J. Smoliński
 12. Grant MNiSW Nr N401 224534 (2008 – 2011)
  Ocena reorganizacji puli aktyny jądrowej i cytoplazmatycznej oraz zmiany ekspresji kofiliny w procesie apoptozy i katastrofy mitotycznej w wybranych liniach komórkowych.
  Wykonawca: dr Dariusz J. Smoliński
 13. Grant MNiSW nr N303 023 32/1034 (2007 – 2009)
  Rola Ca2+ i cytoszkieletu aktynowego w ukierunkowanym wzroście łagiewki pyłkowej.
  Wykonawca: prof. dr hab. Elżbieta Bednarska, mgr Michał Świdziński
 14. Grant MNiSW nr 309 3777 33 (2007 – 2011)
  Rola cytoszkieletu komórkowego w reakcji obronnej siewek sosny zwyczajnej po zakażeniu szczepami reprezentującymi różne grupy intersterylne korzeniowca wieloletniego.
  Wykonawca: dr Dariusz J. Smoliński
 15. Grant MNiSW nr N N303 290434 (2008 – 2011)
  Dynamika transkrypcji i dystrybucja elementów systemu splicingowego podczas płciowego rozmnażania roślin kwiatowych.
  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Bednarska
 16. Grant JM Rektora UMK nr 505/B (2008 – 2009)
  Ciała gęste ? struktura o nieznanej funkcji w jądrach komórkowych roślin.
  Kierownik: dr Janusz Niedojadło
 17. “Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku biotechnologia” – projekt realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 18. “Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia ? nowa perspektywa” – projekt realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 19. Uzupełnienie oferty dydaktycznej o interdyscyplinarny kurs: “Nowoczesne techniki badawcze stosowane w biologii, biotechnologii i diagnostyce” – projekt realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 20. Projekt ?Krok w przyszłość ? stypendia dla doktorantów V edycja? realizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendium: mgr Konrad Dełeńko

Granty związane ze współpracą międzynarodową

 

 1. COST (Europe an Cooperation in Science and Technology): Food and Agriculture (FA); FA 1103: Endophytes in Biotechnology and Agriculture? COST/2011 (COST Action FA1103) (2012 – 2015)
  Wykonawca: dr Katarzyna Niedojadło
 2. Program: Proyectos de Excelencia. Andaluzyjski Rząd Autonomiczny (Hiszpania) Projekt nr CVI-5767 (2011 – 2014): ?Indetification and characterization of proteins implicated in pollen – pistil recognition in olive (Olea europaea L.) by proteomic techniques.?
  Wykonawca; dr Krzysztof Zienkiewicz
 3. Program: INTERCONECTA (współfinansowany przez Unię Europejską ze środków FEDER i Hiszpańskie Ministerstwo Ekonomii i Konkurencyjności). Projekt nr 090201130026; OTT Ref. 20134342 (2013 – 2014): ?Development of new processes in the Andalusian olive oil pressing industry for the preparation of novel products of high biological value with applications in human health (NUTRAOLEUM)”
  Wykonawca: dr Krzysztof Zienkiewicz
 4. Program Unii Europejskiej FP7 – PEOPLE – 2013 – IOF – Marie Curie Action: “International Outgoing Fellowships for Career Development” (finansowany przez: Komisję Europejską) Projekt nr 627266 (2014 – 2017): ?AlgaeOilSynth Towards improving biofuel production – Oil synthesis and accumulation pathways in promising oleaginous microalgae?
  Główny wykonawca: dr Krzysztof Zienkiewicz