Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

Zespół Molekularnej Biologii Komórki  (MBK)

Zespół Molekularnych Podstaw Biologii Rozwoju Roślin i Zwierząt   (MPBR)

  • dr hab. Dariusz Jan Smoliński, prof. UMK, pok. C248                      MBK          Kierownik Katedry
  • prof. dr hab. Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz, pok. C254               MBK 
  • dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK, pok. C155B                       MPBR
  • dr hab. Robert Lenartowski, prof. UMK pok. C160B                        MPBR
  • dr hab. Janusz Niedojadło, prof. UMK  pok. C251B                         MBK 
  • dr hab. Katarzyna Niedojadło prof. UMK  p. C255B                        MBK 
  • dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau  pok. C246                                    MBK
  • dr Anna Suwińska  pok. C157                                                            MPBR
  • mgr Jolanta Janiszewska pok. C253                                                   MBK
  • mgr Michał Świdzinski pok. C256                                                      MBK
  • mgr Sylwia Górka (asystent) pok. C251A                                          MBK
  • mgr Karolina Majewska (doktorant) pok. C257                                 MBK
  • mgr Dawid Kubiak (doktorant) pok. C257                                         MBK
  • mgr Patrycja Wróblewska-Ankiewicz (doktorant) pok. C257           MBK
  • MSc Arash Matin Ahmadi (doktorant) pok. C257                             MBK
  • mgr Roma Smolińska (asystent) pok. C255                                       MBK