Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju]

dr Anna Suwińska (asystent)

tel. (56) 611-49-97
e-mail: asu@umk.pl

Researchgate
Google Scholar     konsultacje – środa 11.00-13.00


Zainteresowania badawcze

Zagadnienia związane z biologią rozwoju roślin okrytonasiennych, ze szczególnym uwzględnieniem roli białek wiążących Ca2+ (kalretikuliny i kalneksyny) oraz cytoszkieletu aktynowego w przebiegu takich procesów, jak:

 • mikrosporo/gametogeneza w pylniku,
 • wierzchołkowy wzrost łagiewki pyłkowej w kulturach in vitro oraz w słupku,
 • interakcje komórkowe gametofitu męskiego (ziarna pyłku) i zróżnicowanych genetycznie   komórek słupka (woreczek zalążkowy i komórki somatyczne szlaku transmisyjnego słupka).

Udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Projekt ?Krok w przyszłość ? stypendia dla doktorantów IV edycja?, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze

 • 2017    grant NCN MINIATURA1 nr 2017/01/X/NZ3/00255 pt. ?Ekspresja kalneksyny na poziomie transkryptu w rosnących łagiewkach pyłkowych Petunia? ? kierownik projektu
 • 2017    grant UMK nr 2847-B pt. ?Czasowo-przestrzenna ekspresja kalretikuliny podczas rozwoju gametofitu męskiego w pylniku Petunia? ? kierownik projektu
 • 2016    grant UMK nr 2578-B pt. ?Bioobrazowanie gradientu Ca2+ w łagiewce pyłkowej Petunia z wyciszoną ekspresją kalretikuliny? ? kierownik projektu
 • 2012    grant UMK nr 1360-B pt. ?Lokalizacja CRT w jądrach zróżnicowanych genetycznie i funkcjonalnie komórek słupka? ? kierownik projektu
 • 2011-2012    grant MNiSW nr 717/B pt. ?Rola miozyny VI w procesie spermatogenezy u Drosophila melanogaster? ? wykonawca projektu
 • 2011    grant UMK nr 551-B pt. ?Udział kalretikuliny w regulacji homeostazy wapniowej łagiewek pyłkowych Petunia hybrida rosnących w warunkach in vitro? ? kierownik projektu
 • 2009    grant MNiSW nr N303 023 32/1034 pt. ?Rola Ca2+ i cytoszkieletu aktynowego w ukierunkowanym wzroście łagiewki pyłkowej? ? wykonawca projektu
 • 2008-2009    grant MNiSW nr N N303 290434 pt. ?Dynamika transkrypcji i dystrybucja elementów systemu splicingowego podczas rozmnażania płciowego roślin kwiatowych? ? wykonawca projektu

Zajęcia dydaktyczne

 • Biologia rozwoju ? laboratorium (Biotechnologia, studia I stopnia)
 • Analiza molekularna i ultrastrukturalna komórki ? wykład i laboratorium (Biotechnologia, studia II stopnia)
 • Wykorzystanie hodowli komórkowych w badaniu cytotoksyczności związków chemicznych dodawanych do żywności ? laboratorium (Biotechnologia, studia I stopnia)
 • Embriologia i histologia roślin ? laboratorium (Biologia, studia I stopnia)