Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju]

Prace doktorskie

2017 – mgr Przemysław Zakrzewski, otwarcie przewodu doktorskiego w badaniach nt.  ?Udział cytoszkieletu aktynowego i białek wiążących aktynę w procesie spermiogenzy u myszy?; promotor pracy ? dr hab. Marta Lenartowska, promotor pomocniczy ? dr Anna Suwińska

2015 – dr Anna Suwińska, dysertacja doktorska pt. ?Udział kalretikuliny w procesie wzrostu łagiewki pyłkowej?; promotor pracy ? dr hab. Marta Lenartowska, recenzenci: dr hab. Krystyna Winiarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Magdalena Krzesłowska (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu)

Zapraszamy do współpracy w ramach realizacji prac doktorskich ambitnych, odważnych i pracowitych absolwentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a także absolwentów innych Wydziałów UMK w Toruniu lub innych Uczelni, którzy zamierzają realizować projekty naukowe w tematyce związanej z profilem badawczym Pracowni Biologii Rozwoju lub prowadzić badania o charakterze interdyscyplinarnym.