Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju]

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe ? licencjackie i magisterskie ? są wykonywane pod opieką naukową dr hab. Marty Lenartowskiej w tematyce związanej z profilem badawczym Pracowni Biologii Rozwoju. W zależności od tematyki prac dyplomowych, opiekę dodatkową nad ich wykonaniem sprawują dr Anna Suwińska (rośliny) lub mgr Przemysław Zakrzewski (zwierzęta). Prace magisterskie mają charakter eksperymentalny, natomiast prace licencjackie mogą być teoretyczne lub doświadczalne. Zapraszamy do współpracy w ramach realizacji prac dyplomowych studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (Biologia, Biotechnologia, Biologia sądowa, Ochrona środowiska, Chemia medyczna, Sport i wellness) oraz studentów innych Wydziałów UMK w Toruniu (w ramach projektów interdyscyplinarnych). Zapraszamy wszystkich, którzy w dziedzinie życia związanej z kształceniem chcą osiągnąć więcej ? bo możemy przekraczać wszelkie granice intelektualne, ale tych innych po prostu nie wypada?

Tematy prac dyplomowych proponowane studentom biologii/biotechnologii oraz biologii sądowej w roku akademickim 2017/2018 w Pracowni Biologii Rozwoju:

Biologia/biotechnologia

  • Bioobrazowanie przebiegu procesu mikrosporogametogenezy u Petunia z wykorzystaniem technik mikroskopowych na poziomie komórkowym i subkomórkowym (praca licencjacka doświadczalna)
  • Immunodetekcja kalretikuliny podczas mikrosporogametogenezy u Petunia ? badania z wykorzystaniem techniki wzmocnienia sygnału solami srebra na skrawkach półcienkich (praca licencjacka doświadczalna)
  • Przyczyny zaburzeń płodności człowieka w kontekście rozwoju cywilizacji (praca licencjacka teoretyczna)
  • Analiza dystrybucji kalretikuliny w jądrach Drosophila melanogaster podczas wybranych etapów procesu spermatogenezy (praca magisterska eksperymentalna)

Biologia sądowa

  • Rozwój prenatalny człowieka oraz rozwiązania prawne w zakresie dopuszczalności aborcji w Polsce i na świecie (praca licencjacka teoretyczna)
  • Wykorzystanie metody fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ w badaniach kryminalistycznych (praca licencjacka teoretyczna)

Ze względu na planowaną relokację Pracowni Biologii Rozwoju do pomieszczeń tymczasowych na czas remontu, nie przewidujemy możliwości realizacji większej liczby prac magisterskich w roku akademickim 2017/2018.