Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju]

Współpraca naukowa

Jednostki naukowe zagraniczne

 • prof. Kathryn G. Miller, Faculty of Biology, Washington University in St. Louis, USA
 • prof. Folma Buss, Cambridge Institute for Medical Research, University of Cambridge, UK

Jednostki naukowe krajowe

 • prof. Maria J. Rędowicz; Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych, Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie
 • dr hab. Robert Lenartowski, dr Piotr Wasąg; Laboratorium Badań Molekularnych i Izotopowych, Katedra Biologii Komórkowej i Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK w Toruniu
 • prof. Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz, dr hab. Dariusz J. Smoliński, dr hab. Janusz Niedojadło, dr Katarzyna Niedojadło; Zakład Biologii Komórki, Katedra Biologii Komórkowej i Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK w Toruniu
 • dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, dr hab. Krzysztof Jaworski; Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK w Toruniu
 • dr hab. Magdalena Krzesłowska; Zakład Botaniki Ogólnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę naukowo-badawczą w zakresie biologii komórki oraz biologii rozwoju zwierząt i roślin, wymagającą wykorzystania metod:

 • biochemicznych – izolacja miozyny II z mięśni szkieletowych, pozyskiwanie subfragmentu S1 miozyny II i dekoracja filamentów aktynowych w żywych komórkach zwierzęcych i wybranych komórkach roślinnych, detekcja/identyfikacja białek;
 • cytochemicznych na poziomie komórkowym i subkomórkowym – piroantymonianowa technika lokalizacji jonów Ca2+ i fluorescencyjna wizualizacja jonowego Ca2+, bioobrazowanie cytoszkieletu, barwienia cytochemiczne żywych i utrwalonych komórek (w tym na skrawkach półcienkich) oraz przygotowanie i analiza ultrastrukturalna materiału biologicznego z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej;
 • detekcji antygenów w żywych lub utrwalonych komórkach, w tym techniki immunofluorescencyjne/srebrowe (mikroskopia optyczna, fluorescencyjna, konfokalna) oraz immunozłotowe techniki lokalizacji antygenów przed i po zatopieniu materiału w żywicy (ang. pre- i post-embedding immunogold techniques);
 • hybrydyzacji in situ na poziomie mikroskopii fluorescencyjnej i elektronowej.