Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju]

Dydaktyka

 • Biologia rozwoju  wykład i laboratorium (Biotechnologia, studia I stopnia)
 • Embriologia zwierząt  wykład (Biologia, studia I stopnia)
 • Embriologia i histologia roślin  wykład i laboratorium (Biologia, studia I stopnia)
 • Wykorzystanie hodowli komórkowych w badaniu cytotoksyczności związków chemicznych dodawanych do żywności ? laboratorium (Biotechnologia, studia I stopnia)
 • Energetyka organizmu  wykład i zajęcia laboratoryjne (Sport i wellness, studia I stopnia)
 • Rekombinacja małych genomów  laboratorium (Biotechnologia, studia I stopnia)
 • Analiza molekularna i ultrastrukturalna komórki  wykład i laboratorium (Biotechnologia, studia II stopnia)
 • Główne trendy rozwojowe nauk biologicznych  konwersatorium (studia doktoranckie)
 • Molekularne podstawy biologii rozwoju  wykład monograficzny
 • Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rozmnażaniu człowieka ale boicie się zapytać  wykład ogólnouniwersytecki
 • Pracownia dyplomowa i specjalizacyjna
 • Seminarium dyplomowe i doktoranckie