Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju]

Granty

Grant NCN SONATA 15 (2020-2023)

Kluczowe geny/białka w procesie wzrostu łagiewki pyłkowej  – badanie efektów potranskrypcyjnego wyciszenia ekspresji kalneksyny w kulturach in vitro”.

Kierownik: dr Anna Suwińska

 

Konkurs „Inter disciplinas excellentia” w ramach programu „ID-UB” UMK w Toruniu

Komórki graniczne Drosophila – modelowy system w badaniach kolektywnej migracji komórek podczas inwazji nowotworu

Kierownik: dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

 

Konkurs Debiuty 2 (w ramach programu „ID-UB” UMK w Toruniu (dla doświadczonych nauczycieli akademickich)

Phenotypic effect/s of RNAi-mediated CRT3 gene silencing in growing pollen tubes.

Kierownik: dr hab. Robert Lenartowski, prof. UMK