Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju] Pracownia Biologii Rozwoju [fot. Pracownia Biologii Rozwoju]

Zespół Badawczy Molekularnych Podstaw Biologii Rozwoju Roślin i Zwierząt

W Zespole prowadzimy badania w zakresie fundamentalnych procesów i  mechanizmów komórkowych w biologii rozwoju organizmów eukariotycznych, które gwarantują efektywny przebieg gametogenezy, powodzenie procesu zapłodnienia i wczesny rozwój zarodka. Badania realizujemy w ramach dwóch głównych projektów w oparciu o modelowe organizmy zwierzęce (Drosophila melanogaster, Mus musculus) i roślinne (Petunia hybrida, Haemanthus albiflos) z wykorzystaniem metod cytologicznych, biochemicznych, immunocytochemicznych i technik biologii molekularnej oraz mikroskopii świetlnej (w tym fluorescencyjnej/konfokalnej) i elektronowej. Pierwszy projekt badawczy podejmuje problem ?Molekularnych mechanizmów włączonych w proces wytwarzania funkcjonalnych gamet męskich u zwierząt?. Celem badań porównawczych, prowadzonych we współpracy naukowej z Washington University in St. Louis (USA), Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie oraz University of Cambridge (UK), jest poznanie roli cytoszkieletu aktynowego i białek wiążących aktynę w procesie spermatogenezy Drosophila i ssaków. Szczególnie interesuje nas funkcja i mechanizm działania miozyny VI w późnej fazie tego procesu, zwanej spermiogenezą. Problemem naukowym drugiego projektu badawczego są ?Mechanizmy komórkowe warunkujące wzrost łagiewki pyłkowej roślin okrytozalążkowych?. W ramach ścisłej współpracy naukowej z Pracownią Izotopową i Analizy Instrumentalnej (UMK w Toruniu) badamy udział białek wiążących wapń oraz wyspecjalizowanych organelli i struktur komórkowych w regulacji szczytowego wzrostu łagiewki pyłkowej w słupku oraz w kulturach in vitro. Głównym aspektem naszych zainteresowań jest biologiczna rola kalretikuliny i kalneksyny w regulacji homeostazy wapniowej tej najszybciej rosnącej komórki roślinnej, transportującej pozbawione zdolności ruchu męskie gamety (komórki plemnikowe) do woreczka zalążkowego w celu zapłodnienia i wytworzenia zarodka.