Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

Laboratorium Ekologii Molekularnej

Laboratorium Ekologii Molekularnej powstało w celu wykorzystania narzędzi biologii molekularnej w badaniach ekologicznych, taksonomicznych i ewolucyjnych. Nasze projekty koncentrują się wokół zagadnień dotyczących szacowania różnorodności genetycznej wewnątrz i pomiędzy populacjami i gatunkami dwóch grup organizmów ? owadów i roślin wyższych. Obecnie nasze zadania laboratoryjne obejmują głównie sekwencjonowanie fragmentów jądrowego, mitochondrialnego i chloroplastowego DNA.

Zapraszamy zmotywowanych studentów, którzy są zainteresowani wykonywaniem prac dyplomowych i doktorskich z wykorzystaniem narzędzi biologii molekularnej w celu odpowiedzi na pytania ekologiczne i taksonomiczne. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: prof. dr hab. Krzysztof Szpila (pokój 238) lub dr Marcin Piwczyński (pokój 236).