Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

Laboratorium Ekologii Wód

Laboratorium Ekologii Wód to zespół nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pracowni do prowadzenia badań eksperymentalnych organizmów wodnych w kontrolowanych warunkach. Nasze projekty koncentrują się wokół zagadnień dotyczących reakcji (behawioralnych i fizjologicznych) ryb oraz bezkręgowców wodnych, w tym zwłaszcza gatunków inwazyjnych, na rozmaite czynniki środowiskowe. Zapraszamy do wykonywania prac dyplomowych i doktorskich w dziedzinie ekologii wód z wykorzystaniem narzędzi do badań eksperymentalnych dostępnych w naszych pracowniach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: ryby – dr hab. Tomasz Kakareko, prof. UMK (pokój 321); bezkręgowce – dr Łukasz Jermacz (pokój 324), dr Magdalena Czarnecka (pokój 314), dr hab. Janusz Żbikowski (pokój 313).