Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

dr Bartłomiej Pacuk

E-mail: bpacuk@abs.umk.pl

Researchgate


Zainteresowania Badawcze

  • Czynniki wpływające na wzorce współwystępowania gatunków w skali globalnej.
  • Wzorce organizacji metazespołów zwierzęcych w skali globalnej.
  • Rozmieszczenie wybranych rodzin chrząszczy na obszarze Polski (Carabidae, Dermestidae, Tenebrionidae).