Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

dr Miłosz Owieśny

Researchgate

Zainteresowania badawcze

Filogeneza, taksonomia i biologia
Tachinidae, w szczególności podrodziny Phasiinae.
Ochrona przyrody, w tym funkcjonowanie obszarów Natura 2000.
Sposoby minimalizacji i kompensacji oddziaływania inwestycji w zakresie form ochrony przyrody.
Występowanie oraz wpływ gatunków zwierząt obcych i inwazyjnych na środowisko przyrodnicze.

Publikacje

 • Owieśny M. 2017. Rączycowate (Diptera: Tachinidae) doliny Wisły w rejonie Torunia / Tachinids (Diptera: Tachinidae) of Vistula Valley near Toruń. Dipteron 33: 94-106.
 • Pacuk M., Owieśny M. 2017. Obszar Natura 2000 Cytadela Grudziądz PLH040014 [w: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Poznaj przyrodę województwa kujawsko-pomorskiego. Euro Pilot. Warszawa. ISBN: 978-83-938630-0-5].
 • Pacuk M., Owieśny M. 2017. Obszar Natura 2000 Forty w Toruniu PLH040001 [w: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Poznaj przyrodę województwa kujawsko-pomorskiego. Euro Pilot. Warszawa. ISBN: 978-83-938630-0-5].
 • Pacuk M., Owieśny M. 2017. Obszar Natura 2000 Zamek Świecie PLH040025 [w: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Poznaj przyrodę województwa kujawsko-pomorskiego. Euro Pilot. Warszawa. ISBN: 978-83-938630-0-5].
 • Topolska K., Owieśny M. 2017. Obszar Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 [w: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Poznaj przyrodę województwa kujawsko-pomorskiego. Euro Pilot. Warszawa. ISBN: 978-83-938630-0-5].
 • Owieśny M. 2014. Obszar Natura 2000 Cytadela Grudziądz PLH040014 [w: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim. Oficyna wydawnicza Jacek Chmielewski. Warszawa. ISBN: 978-83-935908-1-0].
 • Owieśny M. 2014. Obszar Natura 2000 Forty w Toruniu PLH040001 [w: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim. Oficyna wydawnicza Jacek Chmielewski. Warszawa. ISBN: 978-83-935908-1-0].
 • Owieśny M. 2014. Obszar Natura 2000 Zamek Świecie PLH040025 [w: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim. Oficyna wydawnicza Jacek Chmielewski. Warszawa. ISBN: 978-83-935908-1-0].
 • Boratyński J.S., Kasprzyk K., Owieśny M., Górski D. 2013: Stwierdzenie zimowania nocka łydkowłosego Myotis dasycneme (Boie, 1825) w Cytadeli w Grudziądzu. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32(2): 85 ? 87.
 • Owieśny M., 2012: Którędy chodzą zwierzęta. Przejście dla zwierząt ? rola i znaczenie. Eko-misja. Kwartalnik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 03/2012: 18-19.
 • Owieśny M., 2011: Krajowe muchówki a prawo ochrony przyrody. Dipteron 27: 48-50.
 • Owieśny M., 2011: Pachnica dębowa. Ekonatura 1/2011: 12.
 • Owieśny M., 2010: Żywiciele z rodzaju Gymnosoma MEIGEN, 1803 (Diptera: Tachinidae) na terenie Polski. Dipteron 26: 34-37.
 • Owieśny M., Gwardjan M., Kudła W., Bury J. 2010: Nowe dane o rączycy wielkiej Tachina grossa (LINNAEUS, 1758) w Polsce. Dipteron 26: 38-42.
 • Owieśny M., Szpila K., Oleksa A., Ogonowski Ł. 2010: Strojniś nadobny Philaeus chrysops Poda, 1761 (Araneae: Salticidae) na nowych stanowiskach w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 66 (1): 65-70.
 • Bystrowski C., Owieśny M., 2009: Nowe dane o rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Bieszczadów. Dipteron 25: 2-7.
 • Owieśny M., 2009: Informacje o nowych stanowiskach Phasia aurigera (EGGER, 1860) w Polsce. Dipteron 25: 46-49.
 • Owieśny M., Szałaszewicz E. 2008: Materiały do znajomości rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Dipteron 24: 28-32.
 • Owieśny M. & Grzywacz A. 2007: Występowanie Carabidae (Col.) i Lepidoptera w odnowieniach naturalnych i sztucznych terenów porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego. Przegląd Przyrodniczy XVIII, 1-2: 193-202.
 • Owieśny M., SzpilaK. 2007: Tachinidae Torunia ? wstępne wyniki badań. Dipteron 23: 58-59.