Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

dr Piotr Olszewski

Telefon: (56) 611-44-69
E-mail: thecla@wp.pl
Pokój: 240

Researchgate
Google Scholar


Zainteresowania badawcze

Badania w ramach pracy doktorskiej dotyczą ekologii zespołów żądłówek entomofagicznych  (Hymenoptera: Crabronidae, Sphecidae, Eumenidae) w krajobrazach dolin rzecznych północnej Polski.


Publikacje

 1. Olszewski P., Bogusch P., Szpila K. 2021. Life History of Oxybelus variegatus Wesmael, 1852 (Hymenoptera: Crabronidae) with a Description of the Mature Larva. Insects, 12: 100 (IF=2.220, MNiSW=100)
 2. Olszewski P., Notton D.G., Kitching I.J. 2020. Review of the genus Dinetus Panzer, 1806 (Hymenoptera: Crabronidae: Dinetinae) with descriptions of new subgenera and new species. Arthropod Systematics & Phylogeny 78 (3): 361-377 (IF=1.51, MNiSW=100)
 3. Pawlikowski, T., Sparks, T. H., Olszewski, P., Pawlikowski, K., Rutkowski, L., & Jakubowski, R. 2020. Rising temperatures advance the main flight period of Bombus bumblebees in agricultural landscapes of the Central European Plain. Apidologie: 652-663 (IF=1.828, MNiSW: 140)
 4. Olszewski P., Danilov Yu.N. 2020. New species and records of the genus Ammophila  W. Kirby, 1798 (Hymenoptera: Sphecidae). Zootaxa, 4878: 189-194 (IF=0.955, MNiSW=70)
 5. Olszewski P., Twerd L., Kowalczyk J.K. 2017. Notes on new records and rare species of digger wasps in Poland (Hymenoptera, Crabronidae). Spixiana 40(2): 193-196.
 6. Pawlikowski T., Olszewski P., Piekarska-Boniecka H., Pawlikowski K. 2016. The diversity of social wasp communities (Hymenoptera: Polistinae, Vespinae) in the agricultural landscape of central Poland. Acta Zoologica Bulgarica (in print)
 7. Twerd L., Krzyżyński M., Waldon-Rudzionek B., Olszewski P. 2017. Can soda ash dumping grounds provide replacement habitats for digger wasps (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes)? PLoS ONE, 12: e0175664.
 8. Pawlikowski T., Olszewski P., Żyła W., Przybylińska M. 2016. The rare oligolectic bumblebee Bombus gerstaeckeri Morawitz, 1882 from Poland (Hymenoptera, Apidae). Spixiana 39: 130.
 9. Olszewski P., Wiśniowski B., Bogusch P., Krzyżyński M. 2016. Distributional History and Present Status of the Species of the Family Scoliidae (Hymenoptera) in Poland and the Czech Republic. Acta Zoologica Bulgarica 68 (1): 43-54.
 10. Olszewski P., Ljubomirov T., Wiśniowski B., Kowalczyk J.K., Krzyżyński M. 2016. New records of the genus Diodontus Curtis, 1834 (Hymenoptera: Crabronidae) from Bulgaria, Montenegro and Poland, with a key to Central and Eastern European species. Zootaxa 4061 (2): 164-172.
 11. Olszewski P., Ljubomirov T., Pawlikowski T., Barczak T. 2014: Chalybion omissum (Kohl, 1889) (Hymenoptera: Sphecidae, Sceliphrini) new records from Balkan Peninsula. Polish Journal of Entomology 83: 201-206.
 12. Olszewski P., Pawlikowski T. 2014: Trypoxylon kostylevi Antropov, 1985 (Hymenoptera: Crabronidae) a new species for Poland and the key to Polish species of Trypoxylon Latreille, 1796. Polish Journal of Entomology 83: 189-199.
 13. Olszewski P., Wendzonka J. 2014: Nowe stanowiska grzebacza wielkiego Ectemnius fossorius (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (4): 351-354.
 14. Olszewski P., Wiśniowski B., Szczepko K. 2014: Nowe dane o rozmieszczeniu przedstawicieli rodzaju Miscophus Jurine 1807 (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 33 (1): 61-67.
 15. Olszewski P. 2014: Potwierdzenie występowania trętwisza ? Mimumesa littoralis (Bondroit, 1934) (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (2): 171-173.
 16. Olszewski P., Wiśniowski B., Kostro-Ambroziak A., Pawlikowski T., Piekarska-Boniecka H. 2013: Psenulus meridionalis Beaumont, 1937, a digger wasp species new to the fauna of Poland (Hymenoptera: Crabronidae). Fragmenta Faunistica 56 (1): 39-42.
 17. Olszewski P., Pawlikowski T., Piekarska-Boniecka H. 2013: Nysson distinguendus Chevrier, 1867 (Hymenoptera: Crabronidae), a new species to the fauna of Poland. Fragmenta Faunistica 56 (1): 43-46.
 18. Olszewski P., Pawlikowski T. 2013: Passaloecus pictus Ribaut, 1952 (Hymenoptera: Crabronidae) ? pierwsze stwierdzenie w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 32 (4): 266-269.
 19. Olszewski P., Wiśniowski B., Pawlikowski T., Straka J. 2013: Tachysphex austriacus Kohl, 1892 (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 32 (3): 202-206.
 20. Olszewski P., Wiśniowski B., Pawlikowski T., Szpila K. 2013: Nowe dane o niektórych rzadkich żądłówkach w Polsce (Hymenoptera: Aculeata). Wiadomości Entomologiczne 32 (2): 157-158.
 21. Olszewski P., Pawlikowski T. 2013: Przypadkowa introdukcja Polistes gallicus  (Linnaeus, 1767) (Hymenoptera, Vespidae) do Polski. Wiadomości Entomologiczne 32 (2): 157-158.
 22. Olszewski P. 2010: Nowe dane na temat występowania bujanek (Diptera: Bombyliidae) w północnej Polsce. Dipteron 26: 30-33.
 23. Olszewski P. 2010: Nowe dane o rozmieszczeniu Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) w północnej Polsce. Wiadomości Entomologiczne 29 (3): 215-216.