Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

mgr Dominika Wyborska

Telefon: (56) 611-26-49
E-mail: dominika.wyborska@wp.pl
Pokój: nr 242


Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze to biologia molekularna, ekologia molekularna, filogenetyka, genetyka populacyjna, ewolucja i ekologia ewolucyjna.

Pracuję w laboratorium ekologii molekularnej (które znajduje się pod moją opieką ? pokój nr 18 APL). Wykorzystuję techniki biologii molekularnej do identyfikacji gatunków (tzw. barcoding) oraz do odtwarzania filogenezy wybranych grup roślin i zwierząt.

W swojej pracy doktorskiej zajmuję się wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji (NGS-Next Generation Sequencing) do delimitacji gatunków oraz odtwarzaniu filogenezy na przykładzie podrodziny Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

Publikacje

  • Piwczyński M., Wyborska D., Gołębiewska J., Puchałka R. 2018. Phylogenetic positions of seven poorly known species of Ferula (Apiaceae) with remarks on the phylogenetic utility of the plastid trnH-psbA, trnS-trnG and atpB-rbcL intergenic spacers. Systematics and Biodiversity 16 (5), 428-440. (IF=2.127, MNiSW=30).
  • Grzywacz A., Wyborska D., Piwczyński M. 2017. DNA barcoding allows identification of European Fanniidae (Diptera) of forensic interst. Forensic Science International, 278: 106-114. (IF=1.989, MNiSW=40)
  • Pape T., Piwczyński M., Wyborska D., Akbarzadeh K., Szpila K. 2017. A new genus and species of hypodermatine bot flies (Diptera, Oestridae). Systematic Entomology, 42: 387-398. (IF=3.343, MNiSW=35)
  • Puchałka M., Wyborska D., Rutkowski L., Piwczyński M. 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S. Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84:449-451. (IF=1,174 MNiSW=20)
  • Grzywacz A., Wyborska D., Bystrowski C. 2015. Nowe dane o występowaniu rodzaju Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) w Polsce (New data on the distribution od Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) in Poland). Dipteron 31: 21-25. (MNiSW= 6)