Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

dr Paulina Trzeciak

Telefon: (56) 611-26-49
E-mail: paulina_trzeciak@umk.pl
Pokój: C267

Researchgate
Google Scholar


Obowiązki

 1. Koordynacja prac związanych z codziennym funkcjonowaniem Katedry.
 2. Sporządzanie planów zajęć i obciążeń dydaktycznych dla nauczycieli akademickich.
 3. Odpowiedzialność za zaopatrzenie i realizowanie zamówień materiałów niezbędnych do prac badawczych i naukowych.
 4. Prowadzenie inwentaryzacji  zakładu i  pracowni.
 5. Czuwanie nad sprawami związanymi z zagadnieniami BHP.
 6. Współudział w badaniach prowadzonych w Katedrze.
 7. Opieka techniczna nad Pracownią Molekularną.
 8. Wykonywanie prac administracyjnych i archiwizacja dokumentów i danych zakładowych.
 9. Prowadzenie biblioteki prac magisterskich i licencjackich, bieżąca współpraca ze studentami.

Dorobek naukowy:

Publikacje:

 1. Frankiewicz, K. E., Oskolski, A. A., Reduron, J., Banasiak, Ł., Reyes-Betancort, J., Trzeciak, P., & Spalik, K. (2021). Stem anatomy of Apioideae (Apiaceae): effects of habit and reproductive strategy, IAWA Journal (published online ahead of print 2021).
 2. Grzywacz, A., Trzeciak, P., Wiegmann, B. M., Cassel, B. K., Pape, T., Walczak, K., Bystrowski, C., Nelson, L. & Piwczyński, M. 201. Towards a new classification of Muscidae (Diptera): a comparison of hypotheses based on multiple molecular phylogenetic approaches. Systematic Entomology, 46: 508-525
 3. Piwczyński M., Trzeciak P., Popa M. O., Pabijan M., Corral, J. M. Spalik K., Grzywacz A. 2020. Using RAD seq for reconstructing phylogenies of highly diverged taxa: A test using the tribe Scandiceae (Apiaceae). Journal of Systematics and Evolution 59: 58-72
 4. Köhler, A., Sadowska, J., Olszewska, J., Trzeciak, P., Berger-Tal, O., Tracy, Ch.R. 2011. Staying warm or moist? Operative temperature and thermal preferences of common frogs (Rana temporaria), and effects on locomotion. Herpetological Journal 21: 17-26
 5. Jaroszewska, M., Lee, B.J., Dabrowski, K., Czesny, S., Rinchard, J., Trzeciak P., Wilczyńska, B. 2009 Effects of vitamin B1 (thiamine) deficiency in lake trout (Salvelinus namaycush) alevins at hatching stage. Comparative Physiology and Biochemistry

Doniesienia konferencyjne:

 1. Trzeciak P., Wilczyńska B., Jarzynka K. 2012 Histological and morphological description of digestive tract during development In Neogobius melanostomus, invasive species in Baltic Sea. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica Vol. 54 Suppl.1, 2012 str. 84
 2. Trzeciak P., Wilczyńska B., Wołczuk K., 2011. Początkowy odcinek układu pokarmowego ? budowa i funkcja (Neogobius melanostomus). Ogólnopolska Konferencja “Zwierzęta w życiu człowieka” Szczecin 05-08 września 2011
 3. Trzeciak P., Wilczyńska B., Wołczuk K., Jarzynka K., 2011.Tempo odnowy nabłonka jelitowego (Neogobius melanostomus) ? badania wstępne. Ogólnopolska Konferencja “Zwierzęta w życiu człowieka” Szczecin 05-08 września 2011
 4. Trzeciak P., Wilczyńska B., Jaroszewska M. , Jarzynka K., 2011 Optymalizacja immunochistochemicznej metody wykrywania komórek apoptotycznych i komórek wykazujących wysoki potencjał do proliferacji w blaszce nabłonkowej jelita ryb z rodzaju Neogobius melanostomus i wyniki wstępne. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików ?Nowoczesne techniki morfologiczne w odkrywaniu tajemnic organizmów.? Lublin 12-14 września 2011
 5. Trzeciak P., Wilczyńska B., Dabrowski K., Sapota M., Jaroszewska M., 2010 Differentiation of the gonads in teleost fish, round goby Neogobius melanostomus in Baltic Sea; Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica Vol. 52 Suppl.1, 2010 str. 43
 6. Trzeciak P., Wilczyńska B., Kakareko T., Jaroszewska M. 2010 Differentiation of the gonads in teleost fish racer goby Neogobius gymnotrachelus in reservoir of the lower Vistula River; Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica Vol. 52 Suppl.1, 2010 str. 92
 7. Jaroszewska M., Lee B.J., Trzeciak P., Dabrowski K., Czesny S., Rinchard J., Wilczyńska B. 2008: Effects of vitamin B1 (thiamine) deficiency in lake trout (Salvelinus namaycush) alevins at hatching; Resources Management, natural, human and material resources for the sustainable development of Aquaculture. Aquaculture Europe, Krakow, pp. 291-292;