Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

Prof. Jarosław Buszko

Telefon: (56) 611-26-49
E-mail: buszko@biol.uni.torun.pl
Pokój: 239

Researchgate
Google Scholar


Zainteresowania badawcze

 • Taksonomia i biogeografia motyli z rodziny Gracillariidae z Europy i Azji.
 • Rozsiedlenie, strategie życiowe i preferencje siedliskowe motyli Polski.

Publikacje

 • Mally, R., Ward, S.F., Trombik, J., Buszko, J., Medzihorsky, V., Leibhold, A.M. 2021. Non-native plant drives the spatial dynamics of its herbivores: the case of black locust (Robinia pseudoacacia) in Europe. NeoBiota, 69: 155–175
 • Maes, D., Verovnik, R., Wiemers, M., Brosens, D., Beshkov, S., Bonelli, S., Buszko, J., Cantú-Salazar, L., Cassar, L-F., Collins, S., Dincă, V., Djuric, M., Dušej, G., Elven, H., Franeta, F.2019. Integrating national Red Lists for prioritising conservation actions for European butterflies. Journal of Insect Conservation 23: 301-330.
 • Buszko, J., Nowacki, J., 2012. Rząd: motyle – Lepidoptera, [w] Zoologia, Tom 2, cz. 2 [red. Czesław Błaszak], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 348-372.
 • Buszko, J., Masłowski, J., 2012. Motyle nocne Polski. Macrolepidoptera. Część I. Wydawnictwo Koliber, Nowy Sącz, 301 ss.
 • Jaworski T., Gryz J., Buszko, J., 2011, A new record of Monopis fenestratella (Heyden, 1863) (Lepidoptera, Tineidae) in Poland, Fragmenta Faunistica, 54: 149-151.
 • Sachanowicz K., Wower A., Buszko J., 2011, Past and present distribution of the cryptic species Leptidea sinapis and L. reali (Lepidoptera: Pieridae) in Poland and its implications for the conservation of these butterflies, European Journal of Entomology, 108: 235?242.
 • Soszyńska-Maj A., Buszko J., 2011, Lepidoptera recorded on snow in Central Poland, Entomologia Fennica, 22:21-28.
 • Baran T., Buszko J., 2010, Preimaginal stages and life history of Elachista irenae Buszko, 1989 (Insecta: Lepidoptera: Elachistidae) ? a local montane moth from Central Europe, Italian Journal of Zoology, 77: 323-330.
 • Buszko J., Nowacki J., 2010, Fauna motyli (Lepidoptera) polskich gór na tle pasm górskich Europy, Wiadomości Entomologiczne, Suplement 29, str. 5-16.
 • Gielis C., Buszko J., 2009, Order Lepidoptera, family Alucitidae, [w] Arthropod Fauna of the UAE, 2: 458-462.
 • Buszko J., Pacuk B. 2009, Uwagi o zimowaniu imago Gracillariidae (Lepidoptera) w budkach lęgowych w Polsce, Wiad. Entomol., 28: 255.
 • Alipanah H., Buszko J., Zibaiee K., 2009, Swammerdamia pyrella (Lep.: Yponomeutidae), a genus and species new to Iran fauna, J. Entomol. Soc. Iran: 29: 1-3.
 • Buszko J., Masłowski J., 2008, Motyle dzienne Polski. Wydawnictwo Koliber, Nowy Sącz, 274 ss.
 • Buszko J., 2007, Czerwończyk nieparek, Natura, Przyroda Warmii i Mazur, 3 (7): 15-17.
 • Buszko J., 2007, Piórolotki ? osobliwe motyle, Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 2 (6): 15-17.
 • Malkiewicz A., Buszko J., Stelmaszczyk R., 2007, Eupithecia extensaria (Frezer, 1844) in Poland, Nota Lepidopterologica, 30: 17 ? 23.
 • Ulrich W., Buszko J., 2007, Sampling design and the shape of species ? area curves on the regional scale, Acta Oecol., 31: 54-59.
 • Buszko J., Pałka K. 2006, Omacnice ? Pyralidae, podrodziny Galleriinae i Pyralinae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, Cz. XXVII, z. 45a: 1-40.
 • Pawlikowski T., Buszko J., 2006, Fauna owadów, [w:] L. Andrzejewski, P. Weckwerth, S. Burak (red.), Toruń i jego okolice, Wyd. UMK, Toruń: 191-195.
 • Sielezniew M., Buszko J., Stankiewicz A.M., 2005, Maculinea arion in Poland: distribution, ecology and prospects of conservation, [w:] Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe, Vol. 2: Species Ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a Model, (red. J. Settele, E. Kühn, J.A. Thomas): 231-233.
 • Buszko J., Sielezniew M., Stankiewicz A.M., 2005,The distribution and ecology of Maculinea teleius and M. nausithous in Poland,  [w:] Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe, vol. 2: Species Ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a Model (red. J. Settele, E. Kühn, J.A. Thomas): 210-213.
 • Stankiewicz A. M., Sielezniew M., Buszko J., 2005, Maculinea alcon and M. rebeli in Poland: distribution, habitats, host ant specificity and parasitoids, [w:] Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe, vol. 2: Species Ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a Model, (red. J. Settele, E. Kühn, J.A. Thomas): 90-93.
 • Baran T., Buszko J., 2005, Elachista baltica Hering, 1891 sp. Rev. ? a valid species of Elachistidae from the Balic shore (Lepidoptera: Gelechioidea), Entomol Fennica, 16:9-18.
 • Ulrich W., Buszko J., Czarnecki A., 2005, The local interspecific abundance ? body weight relationship of ground beetles: A counterexample to the common pattern, Pol. J. Ecology, 53: 113 -117.
 • Ulrich W., Buszko J., 2005, Detecting biodiversity hotspots using species ? area and endemics ? area relationships: The case of butterflies, Biodivers Conserv,14:1977-1988.
 • Buszko J., 2004, Scardia boletella (Fabricius, 1794) ? Mól borowiczak, Zygaena brizae (Esper, 1800) ? Kraśnik smugowiec, Zygaena cynarae (Esper, 1789) ? Kraśnik kminowiec, Buckleria paludum (Zeller, 1839) ? Piórolotek bagniczek, Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) ? Postojak wiesiołkowiec, Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) ? Paź żeglarz, Colias palaeno (Linnaeus, 1761) ? Szlaczkoń torfowiec, Colias myrmidone (Esper, 1780) ? Szlaczkoń szafraniec, Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775) ? Czerwończyk fioletek, Lycaena dispar (Haworth, 1802) ? Czerwończyk nieparek, Scolitantides orion (Pallas, 1771) ? Modraszek orion, Maculinea arion (Linnaeus, 1758) ? Modraszek arion, Maciulinea teleius (Pallas, 1771) ? Modraszek teleius, Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) ? Modraszek nausitous, Maculinea alcon (Denis et Schiffermüller, 1775) ? Modraszek alkon, Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835) ? Modraszek eroides, Polyommatus ripartii (Freyer, 1830) ? Modraszek gniady, Boloria eunomia (Esper, 1790) ? Dostojka eunomia, Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) ? Przeplatka aurinia, Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) ? Przeplatka maturna, Lopinga achine (Scopoli, 1763) ? Osadnik wielkooki, Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) ? Strzępotek edypus, Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) ? Strzępotek hero, Erebia sudetica Staudinger, 1861 ? Górówka sudecka, Erebia pronoe (Esper, 1780) ? Górówka pronoe, Minois dryas (Scopoli, 1763) ? Skalnik driada, Chazara briseis (Linnaeus, 1764) ? Skalnik bryzeida, Oeneis jutta (Hübner, 1806) ? Mszarnik jutta. [w:] Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) Polska Czerwona Księga Zwierząt, Bezkręgowce, NFOŚiGW i IOP PAN:228-223; 241-255; 257-266.
 • Buszko J., 2004, Motyle (Lepidoptera), [w:] W. Adamski, P. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.), Poradniki ochrony Siedlisk i gatunków Natura 2000 ? podręcznik metodyczny, Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków), [red.], Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 39-63.
 • Banaszak J., Buszko J., Czachorowski S., Czechowska W., Hebda G., Liana A., Pawłowski J., Szeptycki A., Trojan P., Węgierek P., 2004, Przegląd badań inwentaryzacyjnych nad owadami w parkach narodowych Polski, Wiad. Entomol., 23, Supl. 2: 5-56.
 • Ulrich W., Buszko J., Czarnecki A., 2004, The contribution of Poplar plantations to regional diversity of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in agricultural landscapes, Ann. Zool. Fennici 41: 501-512.
 • Ulrich W., Buszko J., 2004, Habitat reduction and patterns of species loss, Basic Appl. Ecol. 5: 231-240.
 • Baran T., Buszko J., 2004, Helcystogramma triannulella (Herrich-Schaffer, 1854) (Lepidoptera, Gelechiidae), a species new to the Polish fauna, Polskie Pismo Entomol., 73: 189-192.
 • Buszko J., Beshkov S., 2004, A preliminary survey of leafmining moths (Insecta: Lepidoptera: Microlepidoptera) of the Bulgarian part of Eastern Rhodopes, [w:] Beron P., Popov A. 9red.) Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece), Pensoft, Sofia:723-733.
 • Webberley K.M., Hurst G.D.D., Husband R.W., Schullenburg J.H.G.V.D., Sloggett J.J., Isham V., Buszko J., Majerus M.E.N., 2004, Host reproduction and a sexually transmitted disease: causes and consequences of Coccipolipus hippodamiae distribution on coccinellid beetles, Journal of Animal Ecology, 73: 1-10.
 • Buszko J., 2003, Szrotówek kasztanowcowiaczek ? pochodzenie i biologia, Przegl. Ekolog., 3(11): 16-17.
 • Ulrich W., Buszko J., 2003, Species-area relationship of butterflies in Europe and species richness forecasting. Ecography, 26: 365-374.
 • Ulrich W., Buszko J., 2003, Self-similarity and the species ? area relation of polish butterflies, Basic Appl. Ecol., 4: 263-270.
 • Buszko J., Nowacki J., 2002, Motyle Lepidoptera [w] Czerwona Lista zwierzat ginących i zagrożonych w Polsce [red. Z. Głowaciński], Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków, ss. 80-87.
 • Buszko J., 2001, Ordo (rząd) Lepidoptera ? motyle (łuskoskrzydłe) [w] Katalog fauny Puszczy Białowieskiej [J.M. Gutowski i B. Jaroszewicz red.], IBL Warszawa, s. 248-268.
 • Buszko J., Kartanas E., 2001, Baza danych o stanie zasobów i rozmieszczeniu motyli dziennych w Polsce [w] GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu. Wydawnictwo UMK, str. 251-255.
 • Buszko J., Mikkola K., Nowacki J., 2000, Fauna motyli Tatr Polskich. Wiad. Entomol., 19 Supl. 1: 1-44.
 • Buszko J., Nowacki J., 2000. The Lepidoptera of Poland. A Distributional Checklist. Pol. Entomol. Monogr. 1: 1-176.
 • Buszko J., 2000. Atlas motyli Polski. Cz. III. Falice, wycinki, miernikowce, Grupa Image, Warszawa, 518 ss.
 • Buszko J., 2000, Dokumentacja zasobów fauny jako podstawa skutecznej ochrony owadów na przykładzie programu ?Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce?, Wiad. Entomol., 18, Supl. 2: 285-288.
 • Buszko J., Nowacki J., 2000, Zagrożenia i możliwości ochrony motyli (Lepidoptera) w Polsce. Wiad. Entomol., 18, Supl. 2: 213-220.
 • Pullin S., Balint Z., Baletto E., Buszko J., Coutsis J. G., Goffart P., Kulfan M., Lhonore J. E., Settele J., van der Made J. G., 1998, The status, ecology and conservation of Lycaena dispar (Lycaenidae: Lycaenini) in Europe, Nota Lepid., 21: 94-100.
 • Buszko J., 1998, Czerwona lista motyli dziennych (Rhopalocera) Górnego Śląska, Raporty i opinie, Centr. Dziedz. Przyr. Górnego Śl., Katowice, 3: 69-82.
 • Buszko J., 1998, Bruno P. Kremer: Krzewy, Muza, Warszawa, 237 str. (przekład z jęz. niemieckiego).
 • Buszko J., Razowski J., 1997, Lepidoptera ? Motyle [w] Wykaz zwierząt Polski, uzupełnienia i poprawki do tomów I-IV, 5:170-176.
 • Buszko J., Kartanas E., 1997, Baza danych ?Motyle dzienne Polski?, Mat. Konf. Infobazy 97, Bazy danych dla nauki, Gdańsk: 81-82.
 • Buszko J., Pawlikowski T., 1997, Czerwona lista roślin i zwierząt ginących i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim. III. Owady ? Insecta, Acta UNC, Biologia, 53, Supl. 98: 21-24.
 • Buszko J., 1997, Atlas motyli Polski. Cz. II. Prządki, zawisaki, niedźwie-dziówki, Grupa Image, Warszawa, 262 ss,
 • Buszko J., 1997, Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986-1995, Turpress, Toruń, 170 ss.
 • Buszko J., Junnilainen J., Kaitila J.-P., Nowacki J., Nupponen K., Pałka K., 1996, Nowe i rzadko spotykane motyle (Lepidoptera) dla południowo-wschodniej Polski, Wiad. Entomol., 15: 65-78.
 • Buszko J., 1996, O występowaniu Elachista nolckeni Šulcs (Lepidoptera, Elachistidae) w Polsce, Wiad. Entomol., 15: 59.
 • Buszko J., Kokot A., Palik E., Śliwiński Z., 1996, Motyle większe (Ma-crolepidoptera) Puszczy Białowieskiej, Parki Nar. Rez. Przyr., 15: 3-46.
 • Buszko J., 1996, Osobliwe związki, Przyr. Pol. 1996 (12): 14.
 • Buszko J., 1996, Gracillariidae, Ochsenheimeriidae, Urodidae, Schrec-kensteiniidae and Alucitidae [w] The Lepidoptera of Europe (O. Karsholt & J. Razowski ed.): 48-54, 59, 158-160, Apollo Books, Stenstrup.
 • Buszko J., 1996, H. Hofmann, Th. Marktanner: Motyle ? encyklopedia kieszonkowa, Muza, Warszawa, 158 ss. (przekład z jęz. niemieckiego).
 • Buszko J., 1996, Mole (Tineidae, Lepidoptera) zasiedlające huby i gniazda ptaków w rezerwacie Las Piwnicki, Acta UNC, Biologia, 51: 49-55.
 • Buszko J., 1995, Ochrona gatunkowa fauny, [w] Badania środowiska (J. Turło red.), Toruń, ss. 112-114.
 • Buszko J., 1995, J. H. Reichholf, G. Steinbach (red.): Drzewa, krzewy ? wielka encyklopedia, Muza, Warszawa, 358 ss. (przekład z jęz. niemieckiego).
 • Buszko J., 1995, Nowe stanowisko Atralata albofascialis (Treit.) (Lepidoptera, Pyralidae) w Polsce, Wiad. Entomol., 14: 60-61.
 • Buszko J., Winiarska G., 1995, Lepidoptera collected by method of Moericke traps in canopy layer of pine forests, Fragm. Faun., Warszawa, 38: 223-231.
 • Buszko J., 1994, O występowaniu Orgyia antiquoides (Hübner, 1822) w okolicach Zamościa (Lepidoptera, Lymantriidae), Wiad. Entomol., Poznań, 13: 261.
 • Buszko J., Malkiewicz A., 1994, Eupithecia ochridata Pinker, 1968 ? nowy dla fauny Polski gatunek miernikowca (Lepidoptera, Geometridae), Wiad. Entomol., 13: 249-253.
 • Buszko J., 1994, Nowe stanowiska rzadkich Geometridae w Polsce, Wiad. Entomol., Poznań, 13: 135.
 • Buszko J., 1994, Nowe stanowiska rzadkich Coleophoridae w Polsce,Wiad. Entomol., Poznań, 13: 135.
 • Buszko J., Hołowiński M., 1994, O występowaniu Aegeria  mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1845) w Polsce, Wiad. Entomol., Poznań, 13: 121-123.
 • Sawoniewicz J., Buszko J., 1994, Gąsienicznikowate (Ichneumonidae) wyhodowane z motyli minujących w Polsce, Wiad. Entomol., Poznań,13: 55-61.
 • Buszko J., 1994, Robin R. Baker (red.): Niezwykłe wędrówki zwierząt, Muza, Warszawa, 240 ss. (przekład z jęz angielskiego).
 • Marczak P., Buszko J., 1993, Braconid wasps (Hymenoptera, Braconidae) reared from mining Lepidoptera, Wiad. Entomol., Poznań, 12:259-272.
 • Buszko J., 1993, Nowe stanowiska rzadkich Micropterigidae (Lepidoptera), Wiad. Entomol., Poznań, 12: 229.
 • Buszko J., 1993, Badania nad motylami minujacymi Polski. XIV. Motyle minujace (Lepidoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego, Wiad.Entomol., Poznań, 12: 201-214.
 • Buszko J., 1993, Paul Smart: Motyle ? Encyklopedia, Muza, Warszawa, 275 ss. (przekład z jęz. angielskiego).
 • Buszko J., Masłowski J., 1993, Atlas motyli Polski. Cz. I. Motyle dzienne (Rhopalocera), Grupa Image, Warszawa, 269 ss.
 • Buszko J., 1993, J. Reichholf: Obserwujemy motyle, jak-gdzie-kiedy. PWRiL, Warszawa, 189 ss. (przekład z jęz. niemieckiego).
 • Buszko J., 1992, Lepidoptera as bioindicators of changes in various kind of ecosystems, [w] Some ecological processes of the biological systems in north Poland, Nicholas Copernicus University Press, Toruń, ss. 395-400.
 • Buszko J., 1992, Zawisaki-Sphingidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (59), Biologica Silesiae, Wrocław, 42 ss.
 • Buszko J., 1992, Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce ? założenia, metody, wstępne wyniki, Prz. Zool., Wrocław, 36: 167-171.
 • Buszko J., 1992, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. XIII. A revised check-list of Polish Gracillariidae, Bucculatricidae and Lyonetiidae, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 61: 79-85.
 • Buszko J., 1992, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. XII. Re-description of Bucculatrix rhamniella Herrich-Schäffer, 1855 (Buccu-latricidae), with comments on its present distribution, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 61: 71-78.
 • Buszko J., 1992, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. XI. Remarks on some rare Gracillariidae, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 61:65-70.
 • Buszko J., Bengtsson B. A, 1992, First records of some Lepidoptera in Poland, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 61: 47-56.
 • Buszko J., 1992, A long-term research project on Polish butterflies, Proc. Intern. Congr. 1989: Future of Butterflies in Europe: strategies for survival, Wageningen, ss. 83-88.
 • Buszko J., 1992, Smart P., 1991: The Illustrated Encyclopedia of the Butterfly World, Tiger Book International PLC, London, 275 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 11: 112. (recenzja).
 • Buszko J., Pałka K., 1992, Nowe dla fauny Polski gatunki Tineidae i Tortricidae (Lepidoptera), Wiad. Entomol., Poznań, 11: 105-111.
 • Buszko J., Vives Moreno A., 1992, Borkhausenia nefrax Hodges w Polsce (Lepidoptera, Oecophoridae), Wiad. Entomol., Poznań, 11: 101-104.
 • Buszko J., 1992, Marttila O., Haahtela T., Aarnio H., Ojalainen P., 1990: Suomen Päiväperhoset, Kirjayhtymä, Helsinki, 362 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 11: 100.
 • Buszko J., Pałka K., 1992, Cabera leptographa Wehrli w Polsce (Lepidoptera, Geometridae), Wiad. Entomol., Poznań, 11: 95-99.
 • Buszko J., 1992, Nowe dla fauny Polski i rzadko spotykane gatunki Dep-ressariinae (Lepidoptera, Oecophoridae), Wiad. Entomol., Poznań, 11: 89-94.
 • Buszko J., 1992, Nowe stanowiska Cosmopterix lienigiella Lien. et Zell. i Stagmatophora heydeniella (F. v. R.) (Lepidoptera, Cosmopterigidae) w Polsce, Wiad. Entomol., Poznań, 11: 63.
 • Buszko J., 1992, Nowe stanowisko Spuleria flavicaput (Haworth, 1828) (Lepidoptera, Blastodacnidae) w Polsce, Wiad. Entomol., Poznań, 11: 62.
 • Buszko J., 1992, O wybiórczości pokarmowej Nemapogon picarellus (Clerck) i N. nigralbellus (Zeller) (Lepidoptera, Tineidae), Wiad. Entomol., Poznań, 11: 61-62.
 • Buszko J., 1992, Johansson R., Nielsen E.S., Nieukerken E. J. van, Gustafsson B., 1990: The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europe. Fauna Entomologica Scandinavica, 21, (część 1 i 2). E.J Brill/Scandinavian Science Press Ltd., Leiden-New York-Kobenhavn-Köln. 739 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 11: 57-58. (recenzja).
 • Buszko J., Rynarzewski T., 1992, Blepharita bathensis (Lutzau, 1901) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce, Wiad. Entomol., Poznań, 11: 21-26.
 • Buszko J., 1992, Vane-Wright R.I., Ackery P.R. (red.), 1984: The Biology of Butterflies. Academic Press, London. 429 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 11: 11-12. (recenzja).
 • Buszko J., 1992, Zmiany w faunie motyli (Lepidoptera) Kotliny Toruńskiej w okresie ostatnich 60 lat, Acta UNC, Biologia 39: 25-33.
 • Buszko J., Skwisz M., 1991, Uwagi o bionomii Stenoptilia coprodactyla (Stainton, 1851) (Lepidoptera, Pterophoridae), Wiad. Entomol., Poznań, 10: 256.
 • Buszko J., 1991, Reichholf J., 1984: Mein Hobby: Schmetterlinge Beobachten, Wie-Wann-Wo?, BLV Verlaggesellschaft mbH, München, 192 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 10: 237-238. (recenzja).
 • Buszko J., 1991, Motyle (Lepidoptera) rezerwatu Las Piwnicki, Parki Nar. Rez. Przyr., Białowieża, 10: 5-60.
 • Buszko J., 1991, Palm E., 1989: Nordeuropas Prydvinger (Lepidoptera, Oecophoridae), Danmarks Dyreliv, Bind 4. Fauna Boger, Kobenhavn. 247 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 10: 182. (recenzja).
 • Buszko J., 1991, Kaltenbach Th., Küppers P.V., 1987: Kleinschmetterlinge: beobachten-bestimmen. Neumann-Neudamm, Melsungen. 288 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 10: 176. (recenzja).
 • Buszko J., 1991, Goater B., 1986: British Pyralid Moths. A Guide to their Identification. Harley Books, Martin-Greathorkesley-Colchester. 175 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 10: 168. (recenzja).
 • Buszko J., 1991, D?Abrera B., 1988: Sphingidae Mundi ? Hawk Moths of the World, E.W. Classey Ltd., Faringdon, Oxon. 226 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 10: 156. (recenzja).
 • Buszko J., 1991, Palm E., 1986, Nordeuropas Pyralider (Lepidoptera, Pyralidae). Danmarks Dyreliv, Bind 3. Fauna Boger, Kobenhavn. 287 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 10: 152. (recenzja).
 • Buszko J., Nowacki J., 1991, Aktywność zimowa sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae), Wiad. Entomol., Poznań, 10: 35-41.
 • Buszko J., 1990, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. IX. New records of Elachistidae, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 60: 139-151.
 • Vidal S., Buszko J., 1990, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. VIII. Chalcidoid wasps reared from mining Lepidoptera (Hymenoptera, Chalcidoidea), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 60: 139-151.
 • Buszko J., 1990, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. X. Mining Lepidoptera of Toruń and surrounding areas, Acta Zool. Cracov., Kraków, 33: 367-452.
 • Buszko J., Nowacki J., 1990, Łowność sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) na światło i przynętę pokarmową w zależności od temperatury i wilgotności powietrza, Wiad. Entomol., Poznań, 9: 13-20.
 • Buszko J., 1990, Struktura i dynamika zasięgów motyli minujących (Lepi-doptera) na obszarze doliny dolnej Wisły, Rozprawy UMK, Toruń, 166 ss.
 • Buszko J., Baraniak E., 1989, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. VII. Elachistidae from the Tatra National Park, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 59: 357-365.
 • Buszko J., 1989, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. VI. A new species of Elachista Treit. from Tatra Mts. (Elachistidae), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 59: 243-247.
 • Buszko J., 1989, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. V. Notes on Elachista griseella (Dup.), with description of its preimaginal stages and bionomics (Elachistidae), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 59: 235-241.
 • Buszko J., Baraniak E., 1989, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. IV. Minig Lepidoptera of the Bielinek Reserve, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 59: 223-234.
 • Buszko J., Baraniak E., 1987, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. III. Species of the genus Callisto Steph. (Gracillariidae), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 57: 783-786.
 • Buszko J., 1987, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. II. New records of some rare species, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 57: 631-643.
 • Buszko J., 1987, Autographa mandarina (Frr.) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce, Prz. Zool., Wrocław, 31: 175-179.
 • Buszko J., 1986, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. I. Phyllonorycter medicaginella (Grsm.) (Gracillariidae) in Poland, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 56: 467-469.
 • Buszko J., 1986, A review of Polish Pterophoridae (Lepidoptera), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 56: 273-315.
 • Buszko J., 1985, Sówki ? Noctuidae, podrodzina Bryophilinae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (53g), PWN, Warszawa-Wrocław, 19 ss.
 • Buszko J., Baraniak E., 1985, Roeslerstammiidae, Acrolepiidae, Ortho-taeleiidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (17-18), PWN, Warszawa-Wrocław, 31 ss.
 • Nowacki J., Buszko J., 1985, Gynandromorfizm u Laothoe populi (L.) (Lepidoptera, Sphingidae), Prz. Zool., Wrocław, 29: 121-124.
 • Buszko J., 1985, Notes on bionomics and early stages of some Pterophoridae (Lepidoptera), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 55: 209-211.
 • Buszko J., 1983, Sówki ? Noctuidae, podrodziny: Acontiinae, Sarrothripinae, Euteliinae, Plusiinae, Catocalinae, Rivulinae, Hypeninae i Hermi-niinae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (53e), PWN, Warszawa-Wrocław, 170 ss.
 • Buszko J., 1981, Cemiostomidae, Phyllocnistidae, Lyonetiidae, Oinophilidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (25-28), PWN, Warszawa-Wrocław, 58 ss.
 • Buszko J., 1981, Opostegidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (5b), PWN, Warszawa-Wrocław, 12 ss.
 • Buszko J., Skalski A. S., 1980, Epermeniidae, Schreckensteiniidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (22-23), PWN, Warszawa-Wrocław, 36 ss.
 • Buszko J., 1980, Sówki ? Noctuidae, podrodzina Acronictinae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (53f), PWN, Warszawa-Wrocław, 41 ss.
 • Buszko J., Śliwiński Z., 1980, Brudnice ? Lymantriidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (54), PWN, Warszawa-Wrocław, 31 ss.
 • Buszko J., 1979, Der Verbreitungscharakter von Pterophoridae (Lepidoptera) in Mitteleuropa, Verh. VII Intern. Symp. Entomofaun.  Mitteleur., Leningrad, ss. 248-250.
 • Buszko J., 1979, Pterophoridae (Lepidoptera) Bulgariens, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 49: 683-703.
 • Buszko J., Śliwiński Z., 1979, Nowe dla fauny Polski i rzadko spotykane gatunki motyli (Lepidoptera), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 49: 653-662.
 • Buszko J., 1979, Przeglądki-Thyrididae, piórolotki ? Pterophoridae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (43-44), PWM, Warszawa-Wrocław, 140 ss.
 • Buszko J., 1978, Ethmiidae, Blastobasidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (36), PWN, Warszawa, 32 ss.
 • Buszko J., Śliwiński Z., 1978, Lasiocampidae, Endromididae, Lemoniidae, Saturniidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (55-58), PWN, Warszawa-Wrocław, 42 ss.
 • Buszko J., Śliwiński Z., 1978, Atychiidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (11), PWN, Warszawa, ss. 18-24.
 • Buszko J., 1978, Über systematische Stellung der Gattungen in der Gattungs-gruppe Stenoptilia-Platyptilia (Lepidoptera, Pterophoridae), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 48: 67-79.
 • Buszko J., 1977, Rozstrzępiaki ? Alucitidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (38), PWN, Warszawa, 18 ss.
 • Buszko J., 1977, Rozmieszczenie motyli w zespołach leśnych rezerwatu ,,Las Piwnicki,, koło Torunia, Acta UNC, Toruń, Biologia 19: 149-157.
 • Buszko J., 1977, Manchurian Pterophoridae (Lepidoptera) from the collection of the Institute of Systematic and Experimental Zoology, Polish Academy of Sciences, Cracow, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 47: 333-337.
 • Buszko J., 1977, Rozsiedlenie rozstrzępiaków (Lepidoptera, Alucitidae) w Polsce, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 47: 17-22.
 • Buszko J., 1975, Aciptilia exilidactyla sp. n. ? a new species of plume-moth (Lepidoptera, Pterophoridae) from Central Europe, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 45: 141-146.
 • Buszko J., 1974, Aciptilia (Calyciphora) xanthodactyla (Treit.) (Lep. Pte-rophoridae) w Polsce, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 44: 737-740.
 • Szadziewski R., Pawlikowski T., Buszko J., 1973, Nowe gatunki muchówek (Diptera), błonkówek (Hymenoptera) i motyli (Lepidoptera) dla Pienin, Prz. Zool., Wrocław, 17: 192-195.
 • Buszko J., 1973, Chamaesphecia triannuliformis (Frr.) (Lep. Aegeriidae) ? nowy dla fauny Polski gatunek przeziernika, Prz. Zool., Wrocław, 17: 190-192.