Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Wykłady prowadzone przez pracowników Katedry

Biologia 1 rok I st.
Zoologia bezkręgowców
prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska

Biologia 3 rok I st
Parazytologia
prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska

Biologia – spec. biologia medyczna 1 rok II st
Medyczne znaczenie bezkręgowców
prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska

Biologia 2 rok II st
Inwazyjne gatunki zwierząt – Sojusznicy czy wrogowie – obce gatunki w naszych wodach
dr hab. Jarosław Kobak

Geografia – spec. nauczycielska 2 rok I st
Zoologia w nauczaniu przyrody
dr hab. Maryla Szczepanik prof. UMK

Geografia – spec. nauczycielska 2 rok I st
Adaptacje organizmów do środowiska
dr hab. Maryla Szczepanik prof. UMK

Ochrona Środowiska I st
Zabiegi zwalczania owadów krwiopijnych
dr hab. Maryla Szczepanik prof. UMK

Ochrona Środowiska I st
Wybrane zagadnienia z entomologii stosowanej
dr hab. Maryla Szczepanik prof. UMK

Ochrona Środowiska 1 rok II st
Metody badań fauny bezkręgowców ekotonów wodno-lądowych
dr Małgorzata Poznańska

Ochrona Środowiska
wykład do wyboru Ekologiczne znaczenie pasożytów
prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska

Biotechnologia
wykład do wyboru Świat pasożytów człowieka
prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska

wykład ogólnouczelniany
Świat i pasożyty człowieka ? nie tylko dla turystów
prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska

wykład ogólnouczelniany
Świat mięczaków
dr hab. Jarosław Kobak

wykład ogólnouczelniany
Ekologiczne skutki pojawiania się obcych gatunków zwierząt w wodach śródlądowych
dr hab. Jarosław Kobak

wykład ogólnouczelniany
Pestycydy w środowisku
dr hab. Maryla Szczepanik prof. UMK

wykład ogólnouczelniany
Pajęczy świat
dr Teresa Napiórkowska