Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Granty

 

  • 2017 – 2020 r., grant NCN OPUS, nr 2016/21/B/NZ8/00418, “Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres indukowany obecnością drapieżników?” Wykonawca (kierownik: Łukasz Jermacz, UMK)
  • 2016 r., grant indywidualny WBiOŚ “Preferencje siedliskowe młodocianych osobników racicznicy zmiennej Dreissena polymorpha, ze szczególnym uwzględnieniem innych osobników tego samego gatunku.” Kierownik.
  • 2016-2019 r., Grant NCN PRELUDIUM nr 2015/17/N/NZ8/01653, “Wpływ czynników środowiskowych na rytm otwierania i zamykania muszli przez małża racicznicę zmienną Dreissena polymorpha.” Kierownik.
  • 2013 – 2017 r., grant NCN OPUS, nr 2012/05/B/NZ8/00479, “Preferencje siedliskowe pontokaspijskich gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda), inwazyjnych w wodach Europy”. Wykonawca (kierownik: dr hab. Jarosław Kobak, UMK Toruń)