Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Zainteresowania badawcze

Głównym obiektem moich badań jest pontokaspijski małż racicznica zmienna (Dreissena polymorpha).

Eksperymenty laboratoryjne, które prowadzę mają na celu ukazać:

  • w jaki sposób zmienia się aktywność Dreissena polymorpha (lokomocja i ruchy muszli podczas filtracji) przy różnych czynnikach abiotycznych i biotycznych
  • jakie czynniki wpływają na szybkość tworzenia kolonii przez tego małża, a także jej strukturę i stabilność

Więcej informacji o prowadzonych przeze mnie badaniach znajdziesz tutaj.