Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Granty

  • 2010 – 2012 r., grant MNiSW – nr N N304 387838, “Występowanie patogennych dla ludzi ameb typu limax i bakterii z rodzaju Legionella pneumophila w podgrzanych wodach oraz implikacje dotyczące ryzyka ich jednoczesnej inwazji”. Wykonawca (kierownik dr hab. Maciej Walczak, UMK Toruń).
  • 2009 – 2012 r., grant MNiSW – nr N N303 324736, “Termiczne preferencje osobników Planorbarius corneus jako przejaw adaptacji do inwazji pasożytów”. Kierownik.
  • 2001 – 2004 r., grant KBN – nr 3PO4C 10723, “Leukocytoza i termiczne preferencje osobników Lymnaea stagnalis (L.) naturalnie zarażonych larwami przywr diagenetycznych, jako wyraz niespecyficznej odpowiedzi odpornościowej”. Kierownik.