Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Promotor prac licencjackich i magisterskich

Aktualnie realizowane prace magisterskie

 • Różnorodność przywr digenicznych u rodzimych i obcych gatunków mięczaków.
 • Naturalne zarażenie zatoczków partenitami przywr w wybranych akwenach.
 • Wpływ temperatury i oświetlenia na rozwój embrionalny i postembrionalny pająka Tegenaria atrica C.L.Koch.
 • Badania nad ciałem centralnym mózgu w początkowych stadiach postembrionalnych u pająka Tegenaria atrica C.L.Koch.
 • Sezonowe zmiany inwazji przywr digenicznych w populacjach L.stagnalis, S.palustris, R.auricularia, G.truncatula, P.corneus, A.vortex, V.contectus, i B.tentaculata w Jeziorze Niewierz (Pojezierze Brodnickie).
 • Różnorodność gatunkowa Digenea u ślimaków z Jeziora Małki (Pojezierze Brodnickie).
 • Błotniarki z jeziora Partęczyny Wielkie (Pojezierze Brodnickie) jako żywiciele przywr digenicznych.
 • Partenity przywr digenicznych u zatoczków z Jeziora Partęczyny Wielkie (Pojezierze Brodnickie).
 • Rezerwatowe Jezioro Mieliwo jako teren występowania partenit Digenea w populacjach żywicielskich gatunków ślimaków.
 • Wielkość ofiary a aktywność pokarmowa wybranych stadiów rozwojowych pająka Acanthoscurria geniculata.

Aktualnie realizowane prace licencjackie

 • Stawonogi jako wektory chorób infekcyjnych i inwazyjnych.
 • Medyczne i weterynaryjne znaczenie kokcydiów.
 • Wybrane inwazje pasożytnicze u ryb ? implikacje środowiskowe.
 • Fascjoloza ? niebezpieczna parazytoza zwierząt hodowlanych i człowieka.
 • Parazytozy wybranych zwierząt domowych oraz możliwości transmisji ich czynników etiologicznych do człowieka.

Zrealizowane tematy prac magisterskich (2012):

 • Fauna bezkręgowa zasiedlająca małża Sinanodonta woodiana (Lea, 1834). promotor dr hab. Elżbieta Żbikowska; opiekun naukowy dr Anna Cichy
 • (2011): Charakterystyka wybranych gatunków cerkarii w oparciu o obserwacje w mikroskopie świetlnym i SEM ? konfrontacja tradycyjnych i molekularnych metod badań nad przydatnością stadiów larwalnych w systematyce Digenea. promotor dr hab. Elżbieta Żbikowska; opiekun naukowy mgr Anna Cichy

Zrealizowane tematy prac licencjackich (2012):

 • Larwy przywr digenicznych u płucodysznych i przodoskrzelnych ślimaków – różnorodność i prewalencja. promotor dr hab. Elżbieta Żbikowska; opiekun naukowy mgr Anna Cichy

Aktualnie proponowane tematy prac licencjackich i magisterskich