Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Zainteresowania badawcze

Tematyka mojej pracy badawczej dotyczy interakcji w układzie żywiciel-pasożyt w oparciu o model ślimak-przywra oraz reakcji obronnych generowanych u ślimaków w odpowiedzi nie tylko na pasożyty ale również na patogeny ? wirusy, bakterie, grzyby. We współpracy z weterynarzami i środowiskiem medycznym, prowadzę monitoring organizmów pasożytniczych należących do różnych grup systematycznych, stanowiących czynniki etiologiczne parazytoz, a we współpracy z mikrobiologami monitoring potencjalnie patogennych dla ludzi i zwierząt termofilnych ameb z grupy FLA (free living amoebae).

Zakres badań:

  • określenie wpływu inwazji partenit Digenea na cechy biometryczne żywicielskich ślimaków ? testowanie hipotezy gigantyzmu somatycznego
  • badanie zmian zawartości wapnia w tkankach i muszlach ślimaków na różnych etapach inwazji pasożytniczej ? weryfikacja hipotezy hiperkalcyfikacji
  • śledzenie zmian morfotycznego składu hemolimfy ślimaków podczas inwazji przywr digenicznych ? ustalenie przydatności wskaźników hematologicznych w diagnostyce pasożytniczej mięczaków
  • analiza reakcji termobehawioralnych ślimaków w odpowiedzi na inwazję przywr oraz iniekcję czynników pirogennych
  • badanie zmian aktywności wybranych enzymów hemolimfy u ślimaków pod wpływem inwazji przywr
  • koproskopowe badania zwierząt domowych (psy, koty), hodowlanych (drób), a także monitoring zwierząt w obrocie handlowym (ryby morskie i słodkowodne) pod kątem inwazji nicieni pasożytniczych.

 

Więcej informacji o prowadzonych przeze mnie badaniach znajdziesz tutaj.